Quảng Trị kiến nghị đưa dự án điện gió, điện tích năng vào Quy hoạch điện VIII

UBND tỉnh Quảng Trị vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm phê duyệt Quy hoạch điện VIII, trong đó quan tâm đưa các dự án điện gió khu vực Tây Quảng Trị với quy mô công suất từ 1.800 – 2.000 MW và thủy điện tích năng tỉnh Quảng Trị với quy mô công suất 1.200 – 2.000 MW vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, đồng bộ với tiến độ đầu tư Dự án đường dây và trạm biến áp 500Kv Hướng Hóa vào Dự thảo quy hoạch.

Tỉnh Quảng Trị cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm, đưa dự các dự án Nhiệt điện Quảng Trị 1 (công suất 1.320 MW), Trung tâm điện khí Hải Lăng, giai đoạn 1 (công suất 1.500 MW) và Dự án Nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp (TBKHH) – 340 MW vào vận hành trong giai đoạn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch không gian ven biển, để làm cơ sở triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Tính đến nay, tỉnh Quảng Trị đã chủ động trình Thủ tướng, Bộ Công thương xem xét, đưa vào Quy hoạch điện VIII 60 dự án điện gió trên bờ với tổng công suất 4.600 MW, 3 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 2.600 MW, 19 dự án điện mặt trời với tổng cộng suất 1.400 MW, hơn 2.000 MW các dự án thủy điện tích năng và khoảng 4.500 MW các dự án điện khí.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Trị cũng vừa đề xuất Bộ GTVT xem xét, nghiên cứu, đưa vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, tạo điều kiện để sớm hình thành bến cảng hàng lỏng/khí tiếp nhận phục vụ cho các dự án điện khí, tổng kho khí phát triển phù hợp với Quy hoạch khí, Quy hoạch phát triển điện lực và Quy hoạch tổng thể về năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.