Gia Lai thu hồi giấy phép đầu tư dự án nhà máy nước sạch hơn 70 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động với Dự án Xây dựng mới Nhà máy nước sạch công suất 5.000m3/ngày đêm, tại thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai của Công ty cổ phần Cấp nước Chư Prông.

Lý do do chấm dứt hoạt động là do nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án đúng theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp lần đầu ngày 2/2/2018 và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 5/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai. Đồng thời, nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ, không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty cổ phần Cấp nước Chư Prông hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật; nộp lại bản gốc các quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư, các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước đó.

Dự án Xây dựng mới Nhà máy nước sạch công suất 5.000m3/ngày đêm tại thị trấn Chư Prông do Công ty cổ phần Cấp nước Chư Prông làm chủ đầu tư. Dự án có mục tiêu cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân thị trấn Chư Prông, các xã thuộc huyện Chư Prông, và cụm công nghiệp huyện Chư Prông…

Dự án có tổng mức đầu tư đăng ký là 70 tỷ đồng, trong đó vốn vay được xác định là 45,5 tỷ đồng. Dự án được dự kiến sẽ được hoàn thành và khai thác công trình vào Quý IV/2019. Đến tháng 6/2019, dự án đã điều chỉnh lùi tiến độ thời hạn khai thác công trình vào Quý IV/2020.

Tuy nhiên, sau khi lùi thời hạn điều chỉnh, cho đến nay, nhà đầu tư đã không thực hiện dự án đúng tiến độ quy định như đã cam kết.