Đà Nẵng bố trí hơn 2.400 tỷ đồng cho 30 công trình, dự án trọng điểm

Theo UBND TP. Đà Nẵng, kế hoạch năm 2023, địa phương này đã bố trí vốn thanh toán đối với 30 công trình, dự án động lực, trọng điểm với tổng quy mô là 2.407 tỷ đồng.

HĐND Thành phố đã thông qua kế hoạch vốn và UBND thành phố cũng đã giao kế hoạch năm 2023 đối với 30 công trình, dự án động lực, trọng điểm.

Tính đến ngày 7/2/2023 các chủ đầu tư đã phân bổ chi tiết 2.305,77 tỷ đồng, bằng 95,8% kế hoạch giao; ngoại trừ dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang.

Lý do, Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang, có quy mô hơn 101 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn ngân sách trung ương bổ sung theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn năm 2023. Hiện dự án đang ở bước đấu thầu lựa chọn tư vấn lập dự án, chỉ được phép giải ngân kế hoạch vốn đã giao khi dự án được phê duyệt dự án đầu tư theo quy định.

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai 54 Dự án, công trình động lực, trọng điểm.
Thành phố Đà Nẵng đang triển khai 54 dự án, công trình động lực, trọng điểm.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, kế hoạch vốn năm 2022 đã bố trí cho 31 công trình, dự án động lực, trọng điểm là 2.970 tỷ đồng, đến ngày 31/01/2023 đã giải ngân 2.796,054 tỷ đồng, đạt 94,2% và cao hơn mức bình quân của toàn thành phố, số vốn còn lại không giải ngân hết là 174,586 tỷ đồng. 

Danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, có tổng cộng 54 dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố và Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (gồm 50 dự án) và nguồn vốn các Bộ ngành (gồm 4 dự án).

Nhiều dự án động lực, trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện chậm tiến độ so với yêu cầu.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về Danh mục các dự án trọng điểm, động lực thì đến nay, có 23 dự án đang triển khai thi công không vướng giải phóng mặt bằng, trong đó 03 dự án cơ bản hoàn thành, 8 dự án đang thi công theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, có 6 dự án và 1 dự án thành phần đang triển khai thi công có vướng giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, 12 dự án đang thi công chậm tiến độ; có 21 dự án và 2 dự án thành phần đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định và 4 dự án do các bộ, ngành Trung ương đang đầu tư trên địa bàn thành phố đang trong giai đoạn triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, ngoại trừ dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng đang triển khai thực hiện, nhưng chậm tiến độ.