Bình Định thu hút đầu tư mới gần 20.000 tỷ đồng trong năm 2022

Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định vừa cho biết, tính đến ngày 31/12/2022, tỉnh Bình Định đã thu hút mới 81 Dự án (gồm 80 Dự án trong nước) vượt 135% kế hoạch đề ra, với tổng vốn đầu tư 19.644,61 tỷ đồng; thực hiện tăng vốn đầu tư 17 Dự án với tổng vốn tăng thêm 19.475,50 tỷ đồng; các Dự án đầu tư đã thực hiện giải ngân 53.522,11 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh Bình Định có 56 Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 11 Dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 9 Dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, xây dựng, hạ tầng; 2 Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 1 Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và giáo dục.

Với Dự án trong nước, tỉnh Bình Định thu hút 33 Dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.110,61 tỷ đồng; 21 Dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 3.310,46 tỷ đồng; 26 Dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 14.123,53 tỷ đồng.

Đối với Dự án thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tỉnh Bình Định đã thu hút được 1 Dự án đầu tư mới với vốn đầu tư 4 triệu USD; 1 Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ngoài ra, 5 Dự án FDI cũng được điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 16,04 triệu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bình Định có 87 Dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,11 tỷ USD.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định, mặc dù số lượng Dự án FDI cấp mới trong năm 2022 còn ít nhưng tỉnh Bình Định đã đón và làm việc với rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia có nền kinh tế hàng đầu như Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Israel, Australia, Newzeland, Thái Lan. Do vậy, trong các năm tiếp theo, tỉnh Bình Định kỳ vọng sẽ đón được dòng vốn từ các nhà đầu tư đã xúc tiến này.

UBND tỉnh Bình Định và đại diện AHK Việt Nam (Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức) trong buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
UBND tỉnh Bình Định và đại diện AHK Việt Nam (Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức) trong buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (ngày 21/11/2022). Nguồn: Sở Ngoại vụ Bình Định.

Bên cạnh đó, năm 2022, tỉnh Bình Định có 1.203 doanh nghiệp thành lập mới ( tăng 28,39% so với cùng kỳ năm trước) với tổng vốn đăng ký 10.118,99 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.550 triệu USD (tăng 9,3% so với cùng kỳ, đạt 114,8% kế hoạch năm)…

Trong năm 2023, UBND tỉnh Bình Định sẽ thu hút đầu tư tập trung vào các lĩnh vực theo 5 trụ cột chính gồm công nghiệp; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

Tuy nhiên, tỉnh Bình Định xác định thu hút đầu tư có chọn lọc các Dự án sử dụng tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng; sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; có giá trị gia tăng cao, nộp ngân sách lớn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững.

Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, thân thiện với môi trường; các ngành dịch vụ mũi nhọn gắn với bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội; sử dụng tiết kiệm quỹ đất, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Tỉnh Bình Định cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu thu hút trên 60 Dự án đầu tư mỗi năm (kể cả vốn đầu tư nước ngoài) và năm sau tăng hơn năm trước khoảng 10% về số Dự án; phấn đấu thu hút trên 20.000 tỷ đồng đối với vốn đăng ký đầu tư và tỷ lệ giải ngân mỗi năm.