Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi đầu tư vào 23 dự án trọng điểm

jsdhfsjhd
 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 23 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì hiện có 23 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn doanh nghiệp. Trong đó có 8 khu đất kêu gọi đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và bán đấu giá tài sản công. Bao gồm 1 khu đất đấu giá thành, 3 khu đất dự kiến đấu giá năm 2020 và 3 khu đất dự kiến đấu giá sau năm 2020, 1 khu đất đấu giá tài sản công.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi đầu tư 9 khu đất thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Bao gồm 5 khu đất đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang lập đồ án quy hoạch, 3 khu đất đang lập nhiệm vụ quy hoạch, xác định vị trí và 1 khu đất thuộc các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đang trong quá trình thu hồi đất).

Ngoài ra, có 4 khu đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa xác định hình thức lựa chọn kêu gọi nhà đầu tư và 2 khu đất đã có nhà đầu tư nhưng đang vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Cũng tại cuộc họp trên lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các cơ qua hữu trách tích cực phối hợp tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư kể trên và đề xuất giải pháp thực hiện. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các ngành, địa phương thủ tục tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc quyết định thu hồi đất các dự án để giao địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.