Cuốn sách mới của Your Brother André ‘Freedom From the Chaos’ trang bị cho doanh nhân những kiến thức quan trọng cho thành công trong kinh doanh

Tác phẩm mới nhất từ tác giả và chuyên gia sở hữu trí tuệ nổi tiếng

Grand Rapids, Michigan Ngày 9 tháng 11 năm 2023 – Your Brother André, một tác giả và doanh nhân có kinh nghiệm, vừa phát hành cuốn sách được mong đợi nhất của mình, “Freedom From the Chaos” (Tự do khỏi sự hỗn loạn).

Hướng dẫn toàn diện này nhắm tới các cá nhân muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh cũng như những người muốn hiểu rõ cơ bản về sở hữu trí tuệ.

Với trọng tâm mạnh mẽ giúp mọi người biến ước mơ kinh doanh thành hiện thực, cuốn sách mới nhất của Your Brother André hứa hẹn sẽ trở thành nguồn tài nguyên thiết yếu cho các doanh nhân khởi nghiệp và đang hoạt động.

“Freedom From the Chaos” là kết quả của hành trình từ đầu đời nghèo khó đến thành công của Your Brother André.

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, ông đã biên soạn một kho kiến thức phong phú kết hợp với những hiểu biết từ các ấn phẩm điện tử và thông tin cần thiết khác để tạo ra một hướng dẫn rõ ràng đưa đến sự tự do khỏi sự hỗn loạn của những thách thức trong kinh doanh.

“Trong cuốn ‘Freedom From the Chaos’, tôi chia sẻ hành trình và những bài học quý giá mà tôi đã học được trên con đường,” Your Brother André nói. “Tôi muốn là ánh sáng dẫn đường cho những cá nhân có xuất thân khiêm tốn như tôi. Cuốn sách sẽ cung cấp cho họ công cụ để khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, bất kể họ bắt đầu từ đâu.”

Cuốn sách bao quát các lĩnh vực quan trọng của khởi nghiệp như thành lập doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tiếp cận vốn, đầu tư tinh thần doanh nhân và chủ đề thường bị bỏ qua về sức khỏe chủ doanh nghiệp nhỏ.

“Thế giới khởi nghiệp thường có cảm giác hỗn loạn, nhưng nó không nhất thiết phải như vậy,” André nói. “Cuốn ‘Freedom From the Chaos’ cung cấp bản đồ định hướng để vượt qua những điều phức tạp, ra quyết định có cơ sở và xây dựng nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp của bạn. Đó là về chuyển hóa ước mơ thành hiện thực.”

Your Brother André tin chắc rằng để phát triển kinh doanh, doanh nhân phải toàn diện và đầu tư vào nghệ thuật điều hành kinh doanh một cách hiệu quả.

“Tôi tin chắc rằng mọi doanh nhân nên có sự hiểu biết toàn diện về những khía cạnh quan trọng của kinh doanh,” André nói. “Điều này bao gồm các vấn đề pháp lý, sở hữu trí tuệ, tiếp cận vốn, duy trì tinh thần doanh nhân và quan trọng nhất là chăm sóc sức khỏe bản thân. Đây là những trụ cột của doanh nghiệp phát triển.”

Là một minh chứng thuyết phục về giá trị của cuốn sách, một doanh nhân xuất sắc, Dawud T. Muhammad, đã viết lời tựa, khẳng định rằng “Freedom From the Chaos” là nguồn tài nguyên không thể thiếu cho bất kỳ ai trên hành trình khởi nghiệp của mình.

“Việc một doanh nhân trẻ xuất sắc, Dawud T. Muhammad, viết lời tựa cho ‘Freedom From the Chaos’ là minh chứng cho chất lượng của cuốn sách,” André nói. “Ông nhận ra tầm quan trọng của nó trong thế giới khởi nghiệp và tôi cảm thấy vinh dự trước lời đề nghị của ông. Đó là tín hiệu rõ ràng rằng đây là cuốn sách không thể thiếu.”

Bối cảnh của Your Brother André, bao gồm thời gian tại Đại học Keiser ở Fort Lauderdale, Florida, từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 11 năm 2017, và liên quan đến Trường Luật Đại học bang Michigan tại East Lansing, MI, với tư cách là Giảng viên và Điều phối viên Dự án tại Phòng Khám Doanh nghiệp Nhỏ và Phi lợi nhuận từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2013, đã mang đến cho ông một nền tảng kiến thức học thuật và thực tiễn phong phú cho độc giả.

“Thời gian tại Đại học Keiser và Trường Luật Đại học bang Michigan đã làm phong phú thêm hiểu biết của tôi về các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn trong kinh doanh,” André nói. “Tôi đã kết hợp kiến thức này với kinh nghiệm pháp lý của mình để tạo ra một cuốn sách cung cấp kiến thức và trao quyền cho doanh nhân đưa ra quyết định có cơ sở.”

Ngoài ra, kinh nghiệm của Your Brother André với tư cách Chuyên gia Đặc biệt về Sở hữu Trí tuệ của Organic Intellectual Properties tại Grand Rapids, MI, kể từ tháng 10 năm 2020, càng tăng thêm uy tín của ông.

Trong vai trò này, ông tham gia các công việc như tiến hành tìm kiếm sáng chế mới, soạn thảo và nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tạm thời và thường xuyên, tìm kiếm thương hiệu và hỗ trợ doanh nhân về thiết lập và phát triển chiến lược kinh doanh.

“Làm việc với tư cách Chuyên gia Đặc biệt về Sở hữu Trí tuệ của Organic Intellectual Properties, tôi đã chứng kiến việc sở hữu trí tuệ thường bị bỏ qua bởi các doanh nhân,” André nói. “Trong cuốn ‘Freedom From the Chaos’, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của nó và cung cấp hướng dẫn thực tế về bảo vệ ý tưởng và sáng chế của bạn.”

Kinh nghiệm của ông với tư cách là Chuyên gia Phát triển Kinh tế của Tools For Change tại Miami, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, minh họa sự nỗ lực của ông trong việc phát triển doanh nghiệp nhỏ.

Trong vai trò này, ông làm việc như một biên soạn viên hồ sơ và chuyên viên phát triển quỹ, tập trung vào việc đảm bảo hỗ trợ cho các chương trình tài chính doanh nghiệp nhỏ được chứng nhận là Tổ chức Phát triển Tài chính Cộng đồng (CDFI).

Vai trò của ông cũng liên quan đến việc phục vụ như quản trị viên Microsoft Office Cloud, nhà phát triển hỗ trợ kỹ thuật từ xa, cố vấn kinh doanh một đối một và xử lý việc đánh giá hồ sơ cho chương trình cho vay vốn nhỏ.

“Kinh nghiệm của tôi với tư cách là Chuyên gia Phát triển Kinh tế của Tools For Change đã củng cố tầm quan trọng của việc tiếp cận vốn và hỗ trợ kinh tế cho doanh nghiệp nhỏ,” André nói. “Tôi đã bao gồm những hiểu biết trong cuốn sách để giúp doanh nhân bảo đảm tài trợ và trợ cấp, khiến khía cạnh tài chính trong khởi nghiệp trở nên ít hỗn loạn hơn.”

“Tôi luôn tin rằng các doanh nhân cần đầu tư vào sức khỏe tinh thần của mình. Trong cuốn ‘Freedom From the Chaos’, tôi thảo luận về vai trò của đầu tư tinh thần doanh nhân, thường bị bỏ qua nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến hành trình thành công.”

“Các doanh nhân thường quên chăm sóc bản thân giữa sự hối hả của việc điều hành kinh doanh. Trong cuốn sách, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của s