Dược Hà Tây lãi 30 tỷ đồng trong quý I, tăng gần 20% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã CK: DHT) vừa công bố BCTC quý I/2020 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 503,3 tỷ đồng tăng 30,4% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ tăng thêm 28% nên lãi gộp đạt 73,5 tỷ đồng tăng 46% so với quý 1/2019.

Dược Hà Tây lãi 30 tỷ đồng trong quý I/2020. Ảnh minh họa

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính đạt 3,8 tỷ đồng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính chỉ giảm nhẹ, chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng thêm 57% và 27% so với cùng kỳ nhưng nhờ lãi gộp ở mức cao và có thêm 3 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên công ty mẹ DHT vẫn lãi ròng 30,5 tỷ đồng tăng 19,6% so với quý 1/2019.

Trong năm 2020, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án thuê đất tại khu công nghệ cao Hoà Lạc để xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn EU/PIC-GMP. Ngoài ra công ty sẽ bổ sung, mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cũng như kiểm tra chất lượng thuốc, đặc biệt là máy móc tự động hoá cho hoạt động sản xuất.

Về cơ cấu tài sản – nguồn vốn, Dược Hà Tây ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 738 tỷ đồng tại ngày cuối quý I, nhích nhẹ 2% so với đầu năm.

Tài sản tăng chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 86%, lên mức gần 231 tỷ đồng trong khi tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty ở mức gần 55 tỷ đồng, hàng tồn kho còn hơn 345 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 11% so với đầu năm.

Cũng tại thời điểm này, nợ phải trả của Công ty chiếm hơn 58% tổng nguồn vốn, ở mức hơn 426 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm chủ yếu là do khoản người mua trả tiền trước gấp 7 lần đầu năm, ở mức hơn 66 tỷ đồng.

Vũ Đậu (TH)/SHTT