Đồng ý dừng hoạt động Tổ giám sát liên ngành giám sát đấu thầu Dự án cao tốc Bắc – Nam

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho 11 gói thầu xây lắp Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đối với hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc kết thúc hoạt động của Tổ giám sát liên ngành và giao Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đấu thầu, trong đó có việc giám sát hoạt động đấu thầu của Dự án theo đúng quy định. Trước đó, vào cuối tháng 4/2020, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có văn bảnkiến nghị Chính phủ cho phép dừng hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong thời gian vừa qua, trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Bộ GTVT cung cấp, Tổ giám sát đã có ý kiến cụ thể về công tác đấu thầu của một số Dự án thành phần, gói thầu thuộc Dư án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông để Bộ GTVT xem xét, nghiên cứu tiếp thu. Tuy nhiên, theo Thông báo số 147/TB – VPCP ngày 7/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã chấp thuận việc chuyển đổi toàn bộ 8 Dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ hình thức hợp đồng BOT sang hình thức đầu tư công và chỉ đạo phải khởi công toàn bộ các Dự án thành phần muộn nhất là tháng 8/2020. Như vậy, hoạt động đấu thầu sắp tới của Dự án chỉ bao gồm việc lựa chọn các nhà thầu trong nước và yêu cầu về tiến độ rất gấp, cần có biện pháp để giảm bớt thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có báo cáo lãnh đạo Chính phủ về kết quả hoạt động của Tổ giám sát trong thời gian qua và đề xuất dừng hoạt động của Tổ trong thời gian tới. Trong thời gian chờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến chính thức về hoạt động của Tổ giám sát, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ GTVT chủ động thực hiện công tác đấu thầu của Dự án, không chờ ý kiến của Tổ giám sát, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, đúng quy định của pháp luật. Trước đó, vào quý III/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định sô 1562/QĐ – BKHĐT về việc thành lập Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, tổ giám sát liên ngành gồm 19 thành viên đến từ các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, tài chính, GTVT, Bộ Tư pháp, Bộ Công an… do ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu làm tổ trưởng.  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao
Quá trình lựa chọn nhà thầu cho 11 gói thầu xây lắp Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cam Lộ – La Sơn đã được thường xuyên nhận được sự phối hợp của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đối với hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc kết thúc hoạt động của Tổ giám sát liên ngành và giao Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đấu thầu, trong đó có việc giám sát hoạt động đấu thầu của Dự án theo đúng quy định.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2020, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có văn bảnkiến nghị Chính phủ cho phép dừng hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong thời gian vừa qua, trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Bộ GTVT cung cấp, Tổ giám sát đã có ý kiến cụ thể về công tác đấu thầu của một số dự án thành phần, gói thầu thuộc Dư án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông để Bộ GTVT xem xét, nghiên cứu tiếp thu.

Tuy nhiên, theo Thông báo số 147/TB – VPCP ngày 7/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã chấp thuận việc chuyển đổi toàn bộ 8 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ hình thức hợp đồng BOT sang hình thức đầu tư công và chỉ đạo phải khởi công toàn bộ các dự án thành phần muộn nhất là tháng 8/2020. Như vậy, hoạt động đấu thầu sắp tới của Dự án chỉ bao gồm việc lựa chọn các nhà thầu trong nước và yêu cầu về tiến độ rất gấp, cần có biện pháp để giảm bớt thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có báo cáo lãnh đạo Chính phủ về kết quả hoạt động của Tổ giám sát trong thời gian qua và đề xuất dừng hoạt động của Tổ trong thời gian tới. Trong thời gian chờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến chính thức về hoạt động của Tổ giám sát, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ GTVT chủ động thực hiện công tác đấu thầu của Dự án, không chờ ý kiến của Tổ giám sát, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào quý III/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định sô 1562/QĐ – BKHĐT về việc thành lập Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Tổ giám sát liên ngành gồm 19 thành viên đến từ các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, tài chính, GTVT, Bộ Tư pháp, Bộ Công an… do ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu làm tổ trưởng.