Đà Nẵng lập thiết kế mới cho 2 dự án tái định cư

Cụ thể, dự án thứ nhất là Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park, do Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; và Dự án thứ 2 là Khu tái định cư phục vụ giải tỏa cụm công nghiệp Hòa Nhơn, với tổng mức đầu tư là hơn 173 tỷ đồng, do Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Địa điểm xây dựng tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

phê duyệt kết quả đấu thầu về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán đối với 2 Dự án mới trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng phê duyệt kết quả đấu thầu về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán đối với 2 dự án mới trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Trước đó, đầu  tháng  2/2019, Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng đã tổ chức buổi mở thầu hồ sơ đề xuất kĩ thuật gói thầu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế – dự toán thuộc dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park; kết quả  có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ và tham dự buổi mở thầu, bao gồm: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ – Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng C.W.S; Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC; Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Đà Rồng. Và với dự án khu tái định cư cụm công nghiệp Hòa Nhơn cũng có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ và tham dự buổi mở thầu, bao gồm: Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Thiết kế & Quy hoạch sông Hàn; Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư – Xây dựng Đương Đại.

Kết quả phê duyệt 2 dự án tái định cư, gồm: Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park được liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ – Công ty CP đầu tư xây dựng C.W.S (nhà thầu chính) và nhà thầu phụ của liên danh là Công ty CP tư vấn – Xây dựng điện chiếu sáng SULICO tham gia thầu thiết kế hạng mục điện chiếu sáng được trúng thầu với giá trị thực hiện trên 1,1 tỷ đồng.

Và dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa cụm công nghiệp Hòa Nhơn được Viện Quy hoạch xây dựng thành phố với giá trị trên 1 tỷ đồng, lập hồ sơ thiết kế – dự toán.

Theo đó, các đơn vị trúng thầu thực hiện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế – dự toán thời gian 30 ngày thực hiện hợp đồng và 180 ngày hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Các dự án tái định cư trên phục vụ quỹ đất tái định cư cho các trường hợp giải tỏa triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Hòa Vang.