Nghiên cứu làm rõ hai kịch bản đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin của phóng viên Báo điện tử Đầu tư – Baodautu.vn, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông báo số 155/TB – BGTVT thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp về triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Tại Thông báo số 155, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là dự án có quy mô lớn, công nghệ – kỹ thuật phức tạp, cần nhiều nguồn lực lớn để đầu tư, là động lực quan trọng để tạo đột phá phát triển kinh tế – xã hội cả nước và được Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng.

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt, Tư vấn và các đơn vị liên quan trong quá trình lập, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án phải quán triệt định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng Chính phủ tại Thông báo số 1209-TB/BCSĐCP ngày 6/10/2022; kết luận của Hội đồng thẩm định nhà nước tại Thông báo số 2956/TB-BKHĐT ngày 18/4/2023.

Cụ thể, trên cơ sở các kịch bản đầu tư đã nghiên cứu, kịch bản theo ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban quản lý dự án đường sắt và Tư vấn nghiên cứu bổ sung: đối với kịch bản đường sắt mới chỉ vận tải hành khách, bổ sung đường sắt hiện hữu cải tạo, nâng cấp, điện khí hóa phù hợp với lộ trình cam kết của Việt Nam tại COP26 để vận tải hàng hóa; phương án xây dựng mới đường sắt trên trục Bắc – Nam theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa để vận tải hành khách và hàng hóa làm cơ sở để so sánh, lựa chọn.

Về hướng tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy chỉ đạo cơ bản giữ nguyên hướng tuyến đã thống nhất với các địa phương trước đây. Đối với một số địa phương có ý kiến điều chỉnh, yêu cầu Ban quản lý dự án Đường sắt, Tư vấn triển khai ngay công tác rà soát và làm việc để thống nhất với các địa phương. Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án đường sắt và Tư vấn khẩn trương nghiên cứu, làm việc với các địa phương về phạm vi, vị trí bổ sung các ga hàng hóa đối với kịch bản vận tải chung hành khách và hàng hóa.

Lãnh đạo Bộ GTVT giao Viện Chiến lược và phát triển GTVT cập nhật, bổ sung số liệu, kết quả dự báo nhu cần vận tải cho các kịch bản đầu tư đường sắt trên trục Bắc – Nam (khai thác khách và khai thác hỗn hợp khách, hàng hóa), hoàn thành trước ngày 10/6/2023. Cục Đường sắt Việt Nam, Ban QLDA Đường sắt và Tư vấn phối hợp xây dựng, cung cấp thông tin chi tiết các kịch bản.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Kết luận số 49, Bộ Chính trị đã xác định đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là trục “xương sống”. Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam; khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030 (Hà Nội-Vinh; TP.HCM – Nha Trang).