Knightscope tiếp tục mở rộng tại các lĩnh vực giáo dục và bất động sản thương mại

6BLT 8M KSCP Knightscope Expansions Continue in Education and Commercial Real Estate

MOUNTAIN VIEW, Calif.– Tháng 11 ngày 2, 2023 — Công ty Knightscope, Inc. [NASDAQ: KSCP] (“Knightscope” hoặc “Công ty”), nhà phát triển hàng đầu của robot bảo vệ tự động và hệ thống thông báo khẩn cấp ánh sáng xanh, hôm nay thông báo hai hợp đồng mở rộng từ một trường cao đẳng cộng đồng và nhà phát triển bất động sản thương mại, cả hai đều ở California.

Một trường cao đẳng cộng đồng 420 mẫu Anh ở California gần đây đã đầu tư hơn 1,5 tỷ USD nâng cấp cơ sở vật chất. Trường tiếp tục cập nhật các biện pháp an toàn và an ninh. Ban đầu Knightscope được lựa chọn là nhà cung cấp cho việc thay thế hệ thống điện thoại khẩn cấp lỗi thời với Tháp Đèn Xanh K1. Đến nay, trường đã lắp đặt 26 tháp và thêm 6 tháp nữa theo đơn đặt hàng ngày hôm nay.

Phòng ngừa tội phạm hiệu quả tại các khuôn viên giáo dục phụ thuộc vào răn đe, kiểm soát truy cập, giám sát cẩn thận và liên lạc khẩn cấp đáng tin cậy. Khuyến nghị 5 bước khuyến nghị để bảo vệ trường học, trường đại học và đại học của Knightscope nêu chi tiết cách tiếp cận tầng lớp để tích hợp công nghệ sẽ nâng cao chương trình an ninh một cách hiệu quả và giúp bảo vệ tốt hơn cho sinh viên, giảng viên, nhân viên và khách thăm tại những địa điểm nhạy cảm này.

Một dự án bất động sản thương mại miền Nam California với 8 Tháp Đèn Xanh K1 đang thêm một hợp đồng bảo trì dịch vụ đầy đủ để đảm bảo liên lạc khẩn cấp không ngắt quãng tại tài sản của họ nằm kề cạnh khuôn viên Đại học California tại San Diego – một thỏa thuận tốt cho cả hai bên. Sự nhanh chóng phản hồi yêu cầu dịch vụ của Knightscope trong thời gian bảo hành đã trở thành yếu tố quyết định cho quyết định của khách hàng mở rộng phạm vi bảo hành và mua kế hoạch bảo trì hàng năm.

TÌM HIỂU THÊM

Để tìm hiểu cách Hệ thống Thông báo Khẩn cấp Ánh sáng Xanh và Robot Bảo vệ Tự động của Knightscope – hiện có tùy chọn LTE Riêng – sẽ hoạt động cho bạn, hãy đặt cuộc trò chuyện khám phá hoặc demo ngay hôm nay tại www.knightscope.com/discover.

Về Knightscope

Knightscope là một công ty công nghệ an ninh công cộng tiên tiến xây dựng robot bảo vệ tự động hoàn toàn và hệ thống thông báo khẩn cấp ánh sáng xanh giúp bảo vệ nơi mọi người sống, làm việc, học tập và tham quan. Mục tiêu lâu dài của Knightscope là làm cho Hoa Kỳ trở thành quốc gia an toàn nhất thế giới. Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại www.knightscope.com. Theo dõi Knightscope trên Facebook, X (trước đây là Twitter), LinkedIn và Instagram.

Dự báo tương lai

Bản tin này có thể chứa “dự báo tương lai” về kỳ vọng, kế hoạch, triển vọng và triển vọng của Knightscope. Những dự báo tương lai như vậy có thể được xác định bằng cách sử dụng từ như “nên”, “có thể”, “dự định”, “tin tưởng”, “ước tính”, “dự kiến”, “đề xuất” và các biểu thị tương tự khác. Các dự báo tương lai được đưa ra trong bản tin này và các thông cáo báo chí khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố liên quan đến lợi nhuận và tăng trưởng của Công ty. Mặc dù Knightscope tin tưởng rằng các kỳ vọng được phản ánh trong những dự báo tương lai này dựa trên giả định hợp lý, song có nhiều rủi ro và điều không chắc chắn có thể làm thay đổi đáng kể kết quả thực tế so với dự báo. Những rủi ro và điều không chắc chắn này bao gồm, trong số những thứ khác, rủi ro chi phí cải tạo có thể lớn hơn dự kiến; rủi ro các nỗ lực cải tạo của Công ty có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các chương trình nội bộ của Công ty và khả năng tuyển dụng và giữ chân nhân viên có động lực và có tài, và có thể gây phân tâm cho nhân viên và lãnh đạo; rủi ro các nỗ lực cải tạo của Công ty có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty và danh tiếng hoặc khả năng phục v