Argus ra mắt đánh giá giá chỗ đỗ đầu tiên cho B24 tại Địa Trung Hải

38 Argus launches first B24 Mediterranean spot price assessment

Thêm vào bộ sưu tập giá dầu biển sinh học toàn cầu ngày càng mở rộng

LONDON, Ngày 2 tháng 11 năm 2023 — Cơ quan báo giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu Argus đã ra mắt đánh giá giá dầu sinh học biển B24 khu vực Địa Trung Hải, một hỗn hợp 24% methyl este của dầu ăn cũ và 76% dầu đốt siêu thấp lưu huỳnh.


Argus Media Logo (PRNewsfoto/Argus Media)

Giá hàng ngày Algeciras-Gibraltar mới tham gia bộ sưu tập giá dầu sinh học biển toàn cầu hiện có của Argus bao gồm giá đánh giá cho các hỗn hợp chứa methyl este dầu ăn cũ, “dầu sinh học tiên tiến” sản xuất từ nguyên liệu được liệt kê trong Phụ lục IX phần A của Chỉ thị Năng lượng Tái tạo của EU, và ở Mỹ, các loại dầu sinh học từ cây trồng khác.

Giá được cung cấp cho các khu vực tiếp nhiên liệu chính là Singapore, Tây Bắc Châu Âu, Địa Trung Hải, New YorkHouston.

Các hỗn hợp dầu sinh học biển như B24 hấp dẫn với chủ tàu vì chúng tương thích với công nghệ động cơ hiện tại. Dầu sinh học biển mang lại giảm carbon ngay lập tức mà không cần đầu tư vốn lớn để đáp ứng quy định sắp tới, bao gồm việc mở rộng Hệ thống Thương mại Phát thải của EU cho vận tải biển từ tháng 1 năm 2024.

Ở quy mô toàn cầu, theo quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, pha trộn biofuel vào nhiên liệu biển thông thường có thể cải thiện Chỉ số Cường độ Carbon (CII) của tàu. Các chủ tàu tìm cách trì hoãn quyết định đầu tư tàu mới có thể sử dụng dầu sinh học biển để cải thiện xếp hạng CII của tàu hiện có.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Argus Media Adrian Binks cho biết: “Argus là cơ quan duy nhất cung cấp bộ sưu tập giá dầu sinh học biển toàn cầu phản ánh hoạt động tiếp nhiên liệu toàn cầu của chủ tàu ngày nay. Giá B24 Địa Trung Hải mới của chúng tôi dựa trên phương pháp đánh giá truyền thống và cung cấp tính minh bạch quan trọng dựa trên hoạt động thị trường chào hàng cho thị trường dầu sinh học biển ngày càng phát triển.”

Giá dob B24 Địa Trung Hải mới dựa trên thông tin thị trường chào hàng thực tế bao gồm các giao dịch, giá chào và đề nghị liên quan đến nhiên liệu được tải tại Algeciras/Gibraltar ở đầu nam bán đảo Tây Ban Nha.

Thông tin chi tiết hơn về giá dầu sinh học biển của Argus ở Châu Âu có thể tìm thấy tại đây.

Thông tin liên hệ với Argus

London: Seana Lanigan
+44 20 7780 4200
Gửi email cho Seana

Houston: Matt Oatway
+1 713 968 0000
Gửi email cho Matt

Singapore: Tomoko Hashimoto
+65 6496 9960
Gửi email cho Tomoko

Về Argus Media

Argus là nhà cung cấp độc lập hàng đầu về thông tin thị trường cho thị trường năng lượng và hàng hóa toàn cầu. Chúng tôi cung cấp đánh giá giá thiết yếu, tin tức, phân tích, dịch vụ tư vấn, công cụ khoa học dữ liệu và hội nghị ngành để làm sáng tỏ các thị trường hàng hóa phức tạp và không minh bạch.

Trụ sở chính đặt tại London với 1.300 nhân viên, Argus là tổ chức truyền thông độc lập với 29 văn phòng trên thế giới tại các trung tâm giao dịch hàng hóa chính.

Các công ty, doanh nghiệp buôn bán và chính phủ ở 160 quốc gia trên thế giới đều tin tưởng vào dữ liệu của Argus để ra quyết định, phân tích tình huống, quản lý rủi ro, thúc đẩy giao dịch và lập kế hoạch dài hạn. Giá của Argus được sử dụng làm tiêu chuẩn đáng tin cậy trên toàn thế giới cho việc giá cả vận tải, hàng hóa và năng lượng.

Được thành lập vào năm 1970, Argus vẫn là công ty Anh đăng ký tư nhân do cổ đông nhân viên sở hữu, công ty tăng trưởng toàn cầu General Atlantic và Hg, nhà đầu tư chuyên về phần mềm và dịch vụ công nghệ.

Nguồn: Argus Media