BSR REIT Công bố Phân phối Tiền mặt Tháng 9/2023

LITTLE ROCK, Ark.TORONTO, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – BSR Real Estate Investment Trust (the “REIT”) (TSX: HOM.U) (TSX: HOM.UN) hôm nay thông báo phân phối tiền mặt 0,0433 USD cho mỗi đơn vị REIT cho tháng tháng 9 năm 2023, tương đương 0,52 USD cho mỗi đơn vị REIT trên cơ sở hàng năm. Khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 cho các đơn vị nắm giữ được ghi nhận vào ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Giới thiệu về BSR Real Estate Investment Trust

BSR Real Estate Investment Trust là một quỹ đầu tư bất động sản được quản lý nội bộ, không hợp nhất, không có thời hạn thành lập theo tuyên bố tin tưởng theo luật pháp của Tỉnh Ontario. REIT sở hữu danh mục các tài sản là các căn hộ vườn kiểu vườn nhiệt đới đa gia đình tọa lạc tại các thị trường sơ cấp hấp dẫn thuộc vùng Sunbelt của Hoa Kỳ.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai (trong phạm vi luật chứng khoán hiện hành) liên quan đến hoạt động kinh doanh của REIT. Các tuyên bố hướng tới tương lai được xác định bằng các từ như “tin tưởng”, “dự đoán”, “dự án”, “kỳ vọng”, “định”, “kế hoạch”, “sẽ”, “có thể”, “ước tính” và các biểu hiện tương tự khác. Các tuyên bố này dựa trên các kỳ vọng, ước tính, dự báo và dự đoán của REIT và bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến các khoản phân phối hàng tháng dự kiến của REIT. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này dựa trên một số giả định nhất định bao gồm, nhưng không giới hạn, rằng REIT sẽ có đủ tiền mặt để trả cổ tức của mình. Chúng không phải là các cam kết về hiệu suất trong tương lai và liên quan đến các rủi ro và bất định khó kiểm soát hoặc dự đoán. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm, nhưng không giới hạn, các yếu tố được thảo luận dưới tiêu đề “Các yếu tố rủi ro” trong Báo cáo Quản lý Quý 2 năm 2023 của REIT ngày 9 tháng 8 năm 2023 có sẵn tại www.sedarplus.ca. Không thể đảm bảo rằng các tuyên bố hướng tới tương lai sẽ chứng tỏ chính xác khi kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này. Do đó, độc giả không nên dựa vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai cụ thể nào. Hơn nữa, các tuyên bố hướng tới tương lai này được đưa ra kể từ ngày của thông cáo báo chí này, và trừ khi pháp luật hiện hành có yêu cầu rõ ràng, REIT không có nghĩa vụ cập nhật công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay các lý do khác.

NGUỒN BSR Real Estate Investment Trust