First Capital REIT Công bố Phân phối tháng 9 năm 2023

30 6 First Capital REIT Announces September 2023 Distribution

TORONTO, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – First Capital REIT (“First Capital”) (TSX: FCR.UN) đã công bố hôm nay rằng họ sẽ thực hiện một khoản phân phối tiền mặt 0,072 đô la Canada cho mỗi đơn vị REIT trong tháng 9, tương đương khoảng 0,86 đô la Canada cho mỗi đơn vị REIT trên cơ sở hàng năm. Khoản phân phối sẽ được trả vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 cho các nhà đầu tư nắm giữ đơn vị tại ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Về First Capital REIT (TSX: FCR.UN)

First Capital sở hữu, vận hành và phát triển các trung tâm mở ngoài trời có siêu thị làm trụ cột ở các khu phố có nhân khẩu học mạnh nhất ở Canada.

www.fcr.ca
TSX: FCR.UN

NGUỒN First Capital Real Estate Investment Trust