MINTO APARTMENT REIT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN MẶT THÁNG 9/2023

28 4 MINTO APARTMENT REIT ANNOUNCES SEPTEMBER 2023 CASH DISTRIBUTION

OTTAWA, ON, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Minto Apartment Real Estate Investment Trust (Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản Căn Hộ Minto – “REIT”) (TSX: MI.UN) hôm nay thông báo phân phối tiền mặt 0,04083 đô la cho mỗi đơn vị REIT cho tháng tháng 9 năm 2023, tương đương 0,49 đô la cho mỗi đơn vị REIT trên cơ sở hàng năm. Khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 cho các nhà đầu tư nắm giữ đơn vị tại ngày 30 tháng 9 năm 2023.


Logo của Minto Apartment REIT (Nhóm CNW/Minto Apartment Real Estate Income Trust)

Giới thiệu về Minto Apartment Real Estate Investment Trust

Minto Apartment Real Estate Investment Trust là một tín thác bất động sản đầu tư không hợp nhất, mở rộng được thành lập theo tuyên bố tín thác theo luật pháp của Tỉnh Ontario để sở hữu các bất động sản cho thuê đa cư dân sinh lợi nằm ở các thị trường đô thị tại Canada. REIT sở hữu danh mục các bất động sản cho thuê đa cư dân sinh lợi chất lượng cao nằm ở Toronto, Montreal, Ottawa, CalgaryEdmonton. Để biết thêm thông tin về Minto Apartment REIT, vui lòng truy cập trang web của REIT tại: https://www.mintoapartmentreit.com.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai (trong phạm vi luật chứng khoán hiện hành) liên quan đến hoạt động kinh doanh của REIT. Các tuyên bố hướng tới tương lai được xác định bằng các từ như “tin tưởng”, “dự đoán”, “dự án”, “kỳ vọng”, “định”, “kế hoạch”, “sẽ”, “có thể”, “ước tính” và các biểu thức tương tự khác. Những tuyên bố này dựa trên các kỳ vọng, ước tính, dự báo và dự đoán của REIT, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến các khoản phân phối hàng tháng dự định của REIT. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này dựa trên một số giả định nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, rằng REIT sẽ có đủ tiền mặt để trả cổ tức của mình. Chúng không phải là bảo đảm về hiệu suất trong tương lai và liên quan đến rủi ro và bất định khó kiểm soát hoặc dự đoán. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm, nhưng không giới hạn, các yếu tố được thảo luận và tham chiếu dưới tiêu đề “Rủi ro và Bất Định” trong báo cáo thảo luận và phân tích quản lý quý 2 năm 2023 của REIT vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, có sẵn tại www.sedarplus.ca. Không thể đảm bảo rằng các tuyên bố hướng tới tương lai sẽ chứng tỏ chính xác khi kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này. Do đó, độc giả không nên dựa vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào như vậy. Hơn nữa, các tuyên bố hướng tới tương lai này được đưa ra kể từ ngày của thông cáo báo chí này, và ngoại trừ các yêu cầu rõ ràng của luật hiện hành, REIT không có nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác.

NGUỒN Minto Apartment Real Estate Income Trust