Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Phối cảnh út giao cuối tuyến Cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột
Phối cảnh nút giao cuối tuyến cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 238/QĐ – BGTVT phê duyệt Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo Quyết định số 238, Dự án thành phần 2, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 do Ban quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư. Tuyến có điểm đầu tại Km32+000 kết nối với điểm cuối Dự án thành phần 1, thuộc địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối tại Km68+854,48 (trùng với Km69+500, điểm dự kiến kết thúc Dự án thành phần 2) kết nối với điểm đầu Dự án thành phần 3 thuộc địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 36,987km, đi qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và các huyện M’Đrắk, Krông Bông, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Tại dự án này, phần chính tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, đoạn khó khăn châm chước với vận tốc thiết kế 80km/h. Mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 24,75m; giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m; các đoạn nền đường đào sâu tùy theo địa hình, địa chất từng đoạn thiết kế mặt cắt ngang theo giai đoạn hoàn chỉnh.

Trong giai đoạn phân kỳ, Dự án đầu tư xây dựng 1 nút giao liên thông khác mức với đường Trường Sơn Đông đảm bảo các nhánh kết nối phù hợp với quy mô giai đoạn hoàn chỉnh. Về giao cắt trực thông, Dự án đầu tư xây dựng 20 hầm chui và 1 cầu vượt trực thông trên tuyến; kết cấu bằng bê tông cốt thép.

Trên tuyến dự kiến đầu tư xây dựng 38 cầu trên tuyến chính; 4 hầm đường bộ.

Tổng mức đầu tư Dự án là 10.436 tỷ đồng, trong đó chỉ tính riêng chi phí xây dựng là 8.600 tỷ đồng được đầu từ từ Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Trong giai đoạn phân kỳ, sẽ giải phóng mặt bằng cho quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 04 làn xe theo Nghị10 quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số văn bản số 1245/TTg-CN ngày 29/12/2022.

Bộ GTVT dự kiến phân bổ vốn theo tiến độ Dự án và Nghị quyết số 58/2022/QH15 của Quốc hội như sau: Năm 2022 – 25 tỷ đồng; năm 2023 – 3.105,963 tỷ đồng; năm 2024 – 3.130,963 tỷ đồng; năm 2025 – 3.130,963 tỷ đồng; năm 2026 – 1.043,654 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện dự án, Bộ GTVT xác định chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn Dự án năm 2027.

Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án 6 thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện Dự án tuân thủ quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT trong quá trình quản lý, thực hiện Dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột tổng chiều dài 117,5km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8km) với quy mô 4 làn xe, chia làm 3 dự án thành phần (Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản dự án thành phần  1, Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 2, Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 3), tổng mức đầu tư 21.935 đồng.