Bình Phước thành lập tổ công tác mời gọi đầu tư Nhật Bản

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 809/QĐ-UBND thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác Nhật Bản tỉnh Bình Phước (Japanese Working Group of Binh Phuoc Province).

ghj
Cuối tháng 10/2022, một doanh nghiệp tại Bình Phước đã xuất khẩu lô hàng chế biến thịt gà đầu tiên đến Nhật Bản, mở ra cơ hội đầu tư vào Bình Phước.

Tổ công tác do ông Trần Văn Mi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước làm Tổ trưởng, Tổ phó là Giám đốc Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là cung cấp các thông tin cần thiết về đầu tư, trợ giúp ban đầu cho các tổ chức, cá nhân Nhật Bản tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh đó, Tổ công tác còn có nhiệm vụ hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân Nhật Bản đang hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Phước giao Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào tỉnh. Đồng thời, kết nối các sở, ban ngành, địa phương và các nhà đầu tư hạ tầng trong việc hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân Nhật Bản thực hiện các thủ tục đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Bình Phước.

Hiện nay tỉnh Bình Phước đang mời gọi đầu tư các lĩnh vực gồm hạ tầng công nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là công nghiệp điện tử; công nghiệp công nghệ cao; phát triển đô thị, khách sạn; thương mại dịch vụ; vận tải logistics…

Đây cũng là các lĩnh vực mà nhà đầu tư của Nhật Bản có thế mạnh. Tuy nhiên, hiện nay, đầu tư của Nhật Bản vào Bình Phước ở mức khá thấp so với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM.

Tính đến cuối năm 2022, mới chỉ có 7 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Bình Phước với tổng vốn đầu tư 22,78 triệu USD.