Bắt đầu thẩm định siêu dự án cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn.
Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn.

Theo thông tin của phóng viên Báo điện tử Đầu tư – Baodautu.vn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 3549/BKHĐT – ĐTNN gửi các bộ: Công an; Tài chính; Xây dựng; GTVT; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; UBND TP.HCM gửi hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định về Dự án cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho ý kiến về đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về việc đáp ứng quy định của pháp luật về môi trường biển và hải đảo, giao khu vực biển cho tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên biển, việc đáp ứng các quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án sử dụng khu vực biển, sự phù hợp của Dự án với quy hoạch không gian biển quốc gia (nếu có).

Bộ GTVT đánh giá sự phù hợp của Dự án với quy hoạch cảng biển, sơ bộ tổng mức đầu tư, thiết kế sơ bộ của Dự án, việc di dời cảng Sài Gòn, cảng Tân Thuận gắn với việc đầu tư Dự án. Bộ Xây dựng cho ý kiến về sơ bộ tổng mức đầu tư, thiết kế sơ bộ của Dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến về sự phù hợp với của Dự án với các di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa; tác động của việc đầu tư xây dựng Dự án tới du lịch TP.HCM (xét tổng thể việc với việc di dời cảng Sài Gòn, cảng Tân Thuận). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho ý kiến về nguồn vốn vay, hạn mức tín dụng.

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị UBND TP.HCM cho ý kiến về sự cần thiết phải đầu tư Dự án đối với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội Thành phố, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội do Dự án mang lại, tác động lan tỏa của Dự án tới phát triển chung của Thành phố; sự phù hợp của dự án với các quy hoạch liên quan theo quy định của pháp luật; hiện trạng khu vực dự kiến thực hiện Dự án, việc lựa chọn nhà đầu tư, việc di dời cảng Sài Gòn, cảng Tân Thuận gắn với việc đầu tư Dự án.

Trước đó, vào ngày 6/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện Dự án cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Do đây là dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc bến cảng loại I thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ – CP ngày 26/3/2021 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.