Xem xét chuyển đổi một số dự án PPP cao tốc Bắc Nam sang đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn có chiều dài hơn 15,2km, tổng mức đầu tư khoảng 1.607 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đây là dự án duy nhất trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được Bộ GTVT giao cho địa phương làm chủ đầu tư

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Chỉ thị số 11/CT – TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid19.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh, trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ: Kế hoạch và đầu tư, tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền về việc chuyển đổi từ đầu tư theo hình thức PPP sang đầu tư công đối với các dự án hạ tầng trọng điểm như dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, các dự án thành phần đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; xem xét việc áp dụng chỉ định nhà đầu tư, chỉ định thầu, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3/2020 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn thành thủ tục và thúc đẩy giải ngân, thực hiện các dự án đầu tư công quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội như các dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, xây dựng mới cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông…; không được để chậm trễ như thời gian vừa qua.

Được biết, đối với Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020  được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư năm 2017 với nội dung chủ yếu: giai đoạn 2017 – 2020 đầu tư 654 km đường bộ cao tốc trên các đoạn Cao Bồ (Nam Định) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – La Sơn (Thừa Thiên Huế), đoạn Nha Trang (Khánh Hòa) – Dầu Giây (Đồng Nai) và Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long); tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng, trong đó gồm 55.000 tỷ đồng vốn Nhà nước đầu tư tham gia thực hiện Dự án; 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách; phương án triển khai chia thành 11 dự án thành phần gồm 3 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Tính đến đầu tháng 3/2020, Bộ GTVT đã khởi công được 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam sử dụng vốn đầu tư công là: Cao Bồ – Mai Sơn, Cam Lộ – La Sơn và cầu Mỹ Thuận 2. Bộ GTVT dự kiến hoàn thành công tác sơ tuyển nhà đầu tư cho 8 dự án PPP thành phần vào cuối tháng 3/2020.