Pega Công bố Cổ tức Tiền mặt Hàng quý cho Quý 4 năm 2023

47 1 Pega Announces Quarterly Cash Dividend for Fourth Quarter of 2023

CAMBRIDGE, Mass., Ngày 15 tháng 9 năm 2023Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), nhà cung cấp nền tảng mã thấp cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới để Xây dựng cho Sự thay đổi®, hôm nay đã công bố cổ tức tiền mặt quý với mức 0,03 USD mỗi cổ phiếu, duy trì chương trình cổ tức hiện tại của công ty. Cổ tức quý 4 năm 2023 sẽ được trả vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu tại ngày 2 tháng 10 năm 2023.


The corporate logo for Pega (PRNewsfoto/Pegasystems Inc.)

Về Pega
Pega cung cấp một nền tảng mã thấp mạnh mẽ cho phép các doanh nghiệp hàng đầu thế giới Xây dựng cho Sự thay đổi. Khách hàng sử dụng quyết định dựa trên AItự động hóa quy trình làm việc của chúng tôi để giải quyết các thách thức kinh doanh gấp gáp nhất của họ – từ cá nhân hóa cam kết đến tự động hóa dịch vụ đến tinh giản hoạt động. Kể từ năm 1983, chúng tôi đã xây dựng kiến ​​trúc có thể mở rộng và linh hoạt của mình để giúp các doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu khách hàng ngày nay trong khi liên tục chuyển đổi cho ngày mai. Để biết thêm thông tin về Pegasystems (NASDAQ: PEGA), hãy truy cập www.pega.com.

Liên hệ báo chí:
Lisa Pintchman
Phó Chủ tịch, Truyền thông Doanh nghiệp
LisaPintchman.Rogers@pega.com
(617) 866-6022
Twitter: @pega

Liên hệ nhà đầu tư:
Peter Welburn
Phó Chủ tịch, Phát triển Doanh nghiệp & Quan hệ Nhà đầu tư
PegaInvestorRelations@pega.com
(617) 498-8968

Tất cả các nhãn hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

NGUỒN Pegasystems Inc.