Nhà máy xử lý nước thải KCN Tam Anh – Hàn Quốc được phép điều chỉnh tiến độ

Tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Tam Anh – Hàn Quốc của Công ty TNHH C&N Vina đến tháng 5/2023 theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Công ty TNHH C&N Vina thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan và giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định. Công ty TNHH C&N Vina khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh.

Tỉnh Quảng Nam hiện có nhiều Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.
Tỉnh Quảng Nam hiện có nhiều Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương gia hạn tiến độ đầu tư hoàn thiện 100% hạ tầng đối với phạm vi 20 ha còn lại giai đoạn 1 của dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh – Hàn Quốc đến tháng 12/2023.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH C&N ViNa Tam Anh – Hàn Quốc khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Công ty này thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan và giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét các vấn đề vượt thẩm quyền.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh – Hàn Quốc do Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh – Hàn Quốc làm chủ đầu tư với quy mô 200 ha. Dự án được Ban Quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 5/4/2013, điều chỉnh lần hai năm 2017.