Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng xin chấm dứt việc thuê đất Khu công nghiệp Phú Hội

Ông Lê Viết Thuận, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng vừa ký văn bản, gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xin xem xét cho chấm dứt việc thuê đất tại Khu công nghiệp Phú Hội để xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất phân bón.

Lý do được Công ty này đưa ra là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp quá nhiều khó khăn do không có sự đồng thuận của các hộ dân trong khu vực được quy hoạch. Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng vào ngày 15/9/2022, có 34 hộ dân đã đồng ý kiểm kê với diện tích 5,8 ha.

Tuy nhiên, diện tích rời rạc, ranh giới không liền thửa. Còn 17 hộ dân chưa đồng ý kiểm kê với diện tích 5,5 ha, do phần lớn các hộ này đã giao đất cho Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải của Khu công nghiệp Phú Hội. Cùng với đó, họ cũng chưa đồng ý với mức giá đền bù và còn yêu cầu tái định canh, tái định cư trước khi hồi đất.

Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng còn cho rằng, qua nhiều năm triển khai, thời gian kéo quá dài so với kế hoạch, làm chậm trễ công tác đầu tư, ổn định sản xuất.

Trước đó, ngày 13/1/2022, Công ty này đã đề nghị UBND tỉnh xem xét việc đốc thúc tiến độ dự án, theo đó đề xuất hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng trong năm 2022 để Công ty sớm triển khai các hạng mục đầu tư kịp thời, đảm bảo hoạt động ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Nếu trong năm 2022, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng không hoàn thành thì Công ty sẽ không thể tiếp tục theo đuổi Dự án.

“Thực tế thì công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được và kế hoạch thời gian bàn giao mặt bằng cho Công ty vẫn chưa thể xác định”, Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng trình bày và cho biết, giá đền bù tăng cao, vượt quá nhiều so với dự kiến đầu tư của Công ty, ảnh hưởng đến nguồn vốn, chi phí hoạt động và hiệu quả đầu tư của Dự án.

Theo ước tính của Công ty này, giá đền bù giải phóng mặt bằng hiện nay cao cấp 3 lần so với giá trị dự toán của họ trước khi lập phương án thuê đất vào tháng 12/2019.

Liên quan đến đề nghị trên của Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.