Lâm Đồng đề xuất 440 tỷ đồng sửa chữa công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát trước mùa mưa lũ năm 2023, trên địa bàn tỉnh hiện có 66 công trình hư hỏng, xuống cấp chưa được nâng cấp, sửa chữa gây nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản nhân dân vùng hạ du, trong đó có 57 công trình chưa xác định được nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa.

Mặc dù đã được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên tục có các văn bản nhắc nhở, đôn đốc triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn hồ đập nhưng đến nay, việc triển khai thực hiện chưa đảm bảo tiến độ do các địa phương, đơn vị hiện còn khó khăn về kinh phí thực hiện các nội dung này.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, tính mạng và tài sản của nhân dân ở hạ du, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch số 1620/KHUBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Trong đó kinh phí để sửa chữa, nâng cấp công trình bị hư hỏng xuống cấp là 440 tỷ đồng; kinh phí để nâng cao năng lực quản lý vận hành công trình và thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập hồ chứa là 98 tỷ đồng.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt 56 phương án bảo vệ công trình hồ đập. Hiện các địa phương, đơn vị đang tiếp tục lập và trình thẩm định, phê duyệt đối với các công trình còn lại.

Sau khi phương án bảo vệ được phê duyệt, các đơn vị quản lý công trình đã bố trí lực lượng, triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn công trình, báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả triển khai thực hiện theo đúng phương án được phê duyệt.