Bộ GTVT vạch lộ trình khởi công 8 dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Một đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Nam
Một đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Nam.

Đây là đề xuất trong báo cáo của Bộ GTVT phục vụ Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid-19 đang được Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào ngày hôm nay (10/4).

Theo đó, để có thể khởi công toàn bộ 8 dự án cao tốc Bắc – Nam chuyển đổi hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công trong tháng 8/2020, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính giao Bộ Kế hoạch và đầu tư thừa ủy quyền của Chính phủ trình Quốc hội chuyển đổi chủ trương đầu tư 8 dự án sang đầu tư công vào tháng 4/2020; đề nghị Quốc hội thông qua vào đầu kỳ họp Quốc hội và ban hành Nghị quyết ngay về nội dung này trước 30/5/2020

Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết của Quốc hội và giao Bộ GTVT thực hiện ngay các thủ tục đầu tư theo quy định.

Để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, Bộ GTVT dự kiến triển khai ngay phê duyệt điều chỉnh dự án có điều kiện (có hiệu lực sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết), công tác này dự kiến hoàn thành trước ngày 5/5/2020; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các Ban QLDA xây dựng ngay kế hoạch đấu thầu theo hình thức đầu tư công và dự thảo quyết định phê duyệt có điều kiện (có hiệu lực sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết) và căn cứ dự án điều chỉnh dự án được duyệt, công tác này dự kiến hoàn thành trước 15/5/2020.

Đối với bước, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ đánh giá để trình Bộ kết quả lựa chọn nhà thầu trước 20/7/2020. Bộ GTVT tổ chức thẩm định và phê duyệt trước 10/8/2020 để khởi công công trình.

Bộ GTVT khẳng định, nếu thực hiện suôn sẻ, 8 dự án sẽ khởi công gói thầu đầu tiên trong giai đoạn từ 20/8 đến 30/8/2020 và toàn bộ các gói thầu sẽ khởi công trong tháng 9/2020 với điều kiện là Tổ giám sát liên ngành phải rút ngắn được thời gian rà soát hồ sơ (hiện nay mỗi gói thầu thường mất khoảng 20-25 ngày) hoặc tiến hành hậu kiểm.

Để đảm bảo đầy đủ vốn cho Dự án đường cao tốc Bắc – Nam, Bộ GTVT cũng đề nghị Chính phủ bổ sung kế hoạch 2020 của Bộ GTVT cho 8 Dự án cao tốc Bắc – Nam chuyển sang hình thức đầu tư công 11.500 tỷ đồng.

Trước đó, tại Thông báo số 147/TB – VPCP ngày 7/4/2020 về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc chuyển đổi hình thức đầu tư một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, Thủ tướng đánh giá đây là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017, trong đó 3 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BOT. Bộ GTVT đã tổ chức triển khai phê duyệt thiết kế kỹ thuật và sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, tuy nhiên tiến độ chậm so với yêu cầu.

Với tinh thần quyết liệt hơn nữa thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lấy thêm ý kiến một số bộ, ngành về phương án đề xuất của Bộ GTVT.

Tại văn bản số 1620/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13/32020, Bộ Kế hoạch và đầu tư có ý kiến đề nghị chuyển toàn bộ 8 dự án PPP sang đầu tư công. Ngày 16/32020, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi tiếp tục làm việc trực tiếp với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ để thống nhất thêm về chủ trương và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển toàn bộ 8 dự án PPP sang đầu tư công. Bộ GTVT được giao  đề xuất các giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu  khởi công toàn bộ 8 dự án cao tốc Bắc – Nam muộn nhất là tháng 8/2020. Việc lựa chọn các nhà thầu phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ, theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Trong trường hợp việc thực hiện đúng trình tự điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án không bảo đảm tiến độ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2020, Bộ GTVT đề xuất cụ thể các giải pháp để xin ý kiến tại Tờ trình Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm đến thời điểm khởi công phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện song song các thủ tục cần thiết theo quy định để ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua có thể triển khai ngay.