Bit Brother Limited Thông báo Thay đổi Ký hiệu Cổ phiếu Nasdaq thành “BETS”

CHANGSHA, Trung Quốc, ngày 6 tháng 9 năm 2023 – Bit Brother Limited (Công ty, chúng tôi hoặc Bit Brother) (NASDAQ: BTB), thông báo rằng Công ty sẽ thay đổi ký hiệu cổ phiếu từ “BTB” thành “BETS”. Có hiệu lực vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2023, Cổ phiếu Phổ thông Loại A của Công ty sẽ được giao dịch trên Nasdaq dưới ký hiệu mới “BETS”.

“Theo nhu cầu chiến lược và phát triển kinh doanh trong tương lai của Công ty, chúng tôi sẽ chính thức thay đổi ký hiệu cổ phiếu,” Tổng giám đốc điều hành của Công ty, Xianlong (Jack) Wu bình luận. “Trong vài năm qua, Công ty đã tích cực tìm cách đa dạng hóa phát triển kinh doanh và đã mang lại cho chúng tôi cơ hội tăng trưởng kinh doanh mới trong nhiều lĩnh vực. Việc thay đổi ký hiệu cổ phiếu của Công ty thành ‘BETS’ sẽ có tác động tích cực trong việc xây dựng ảnh hưởng thương hiệu lâu dài của Công ty và nâng cao giá trị thương hiệu của chúng tôi.”

Cổ đông hiện tại không cần thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thay đổi ký hiệu cổ phiếu. Cổ phiếu Phổ thông Loại A của Công ty sẽ tiếp tục được niêm yết trên Nasdaq và CUSIP sẽ không thay đổi.

Về Bit Brother Limited

Bit Brother Limited (trước đây được gọi là Urban Tea, Inc.) được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh với tư cách là một công ty trách nhiệm hữu hạn vào ngày 28 tháng 11 năm 2011. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm phân phối và bán lẻ các sản phẩm trà đặc sản. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và lập kế hoạch cho hoạt động công nghệ blockchain và khai thác tiền điện tử của mình kể từ năm 2021. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.bitbrother.com/.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này có thể cấu thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo luật chứng khoán liên bang, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kỳ vọng của chúng tôi cho hiệu suất tài chính trong tương lai, chiến lược kinh doanh hoặc kỳ vọng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các tuyên bố này cấu thành các dự báo, dự đoán và tuyên bố hướng tới tương lai, và không phải là bảo đảm về hiệu suất. Công ty cảnh báo rằng các tuyên bố hướng tới tương lai chịu ảnh hưởng của nhiều giả định, rủi ro và không chắc chắn, thay đổi theo thời gian. Các từ như “có thể”, “nên”, “sẽ”, “ước tính”, “kế hoạch”, “dự đoán”, “dự định”, “mong đợi”, “dự kiến”, “tin tưởng”, “tìm kiếm”, “mục tiêu”, “nhìn” hoặc các từ tương tự có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên thông tin có sẵn vào ngày của thông cáo báo chí này và các kỳ vọng, dự báo và giả định hiện tại của ban quản lý, và liên quan đến một số phán đoán, rủi ro và không chắc chắn, có thể khiến kết quả hoặc hiệu suất thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai này.

Những rủi ro và không chắc chắn này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các yếu tố rủi ro được Bit Brother mô tả trong các tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”), có sẵn trên trang web của SEC (http://www.sec.gov/). Những yếu tố rủi ro này và những yếu tố khác được xác định ở nơi khác trong thông cáo báo chí này, trong số những điều khác, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với thành tích lịch sử. Do đó, các tuyên bố hướng tới tương lai không nên được coi là đại diện cho quan điểm của chúng tôi tại bất kỳ ngày sau nào, và bạn không nên đặt niềm tin vào các tuyên bố hướng tới tương lai này khi quyết định đầu tư vào chứng khoán của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh sau ngày chúng được đưa ra, cho dù do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay các lý do khác, trừ khi được yêu cầu theo luật chứng khoán hiện hành.

Liên hệ: contactus@bitbrother.com, +86-0731-82290658

NGUỒN Bit Brother Limited