Quảng Trị: Dự án gây thất thoát hơn 14,1 tỉ đồng tại dự án KĐT mới Bắc Thành Cổ

Theo PLO, Cụ thể, đối với diện tích 84.466 m2 được giao theo Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 23-10-2009, được xác định vị trí 4 là 40.000 đồng/m2. Tuy nhiên, theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND quy định giá đất năm 2008 trên địa bàn thị xã Quảng Trị tại vị trí số 4 là 54.000 đồng/m2. Việc áp dụng sai vị trí đã gây thất thoát ngân sách nhà nước 1,28 tỉ đồng.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư. Ảnh: NGUYỄN DO – PLO

Đối với diện tích 272.215 m2 được giao theo Quyết định số 2653/QĐ-UBND tỉnh ngày 12-12-2011 nhưng UBND tỉnh lại phê duyệt cho công ty này được nộp tiền đất theo giá đất năm 2008 là không đúng quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 120/2010, đã làm thiệt hại ngân ngân sách nhà nước là 12,93 tỉ đồng.

Mặt khác, UBND tỉnh giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn (đợt 1) với diện tích 108,887 m2 đã được UBND thị xã Quảng Trị thu hồi và đền bù theo Quyết định số 113, 114/QĐ-UBND ngày 24-11-2008 không thông qua đấu giá là vi phạm điều 58 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 62 Nghị định số 181/2004.

Đồng thời, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án đầu tư khu đô thị mới Bắc Thành Cổ không thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 108/2006 nhưng vẫn được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho phép dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.

Trước đó, báo Thanh Niên, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua, trong đó chỉ riêng dự án Khu đô thị mới Bắc Thành Cổ, ngân sách Nhà nước đã thất thoát hơn 14,1 tỉ đồng…

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư. Ảnh: NGUYỄN DO – PLO

Trách nhiệm trên thuộc Chủ tịch UBND tỉnh. Giám đốc các Sở: Tài chính, TN-MT, KH-ĐT, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị. Từ đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi số tiền hơn 14,1 tỉ đồng về ngân sách Nhà nước.

Cũng trong kết luận, Thanh tra Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục thuế Quảng Trị thu hồi số tiền 5,7 tỉ đồng đối với các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế sử dụng đất; hơn 1,5 tỉ đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường và hơn 5,9 tỉ đồng tiền cấp quyền khai thác của Công ty CP Phát triển khoáng sản 4…

Từ những sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 và 2016 – 2021 vì có liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai môi trường, đầu tư xây dựng được nêu trong kết luận thanh tra.

M.ANH/Sở hữu Trí tuệ