SHB bán Công ty tài chính SHBFC cho đối tác nước ngoài?

Hội đồng thành viên Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC) vừa ra Nghị quyết trình Hội đồng quản trị SHB đề xuất thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc thoái vốn tại SHBFC cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài.

Việc thoái vốn SHBFC cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài là hướng đi phù hợp với xu thế thị trường và với hoạt động của công ty hiện nay theo Đề án thành lập Công ty SHB FC đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Trước đó, một số đối tác nước ngoài đã đặt vấn đề hợp tác với SHB để thúc đẩy hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng. SHB đánh giá, khi các tổ chức này tham gia góp vốn, SHB sẽ tận dụng được kinh nghiệm triển khai, năng lực quản trị, hệ thống kênh phân phối hiện đại, chuyên nghiệp và công nghệ tiên tiến của các tổ chức này sẽ hỗ trợ SHBFC bứt phá, cạnh tranh thị phần với những đối thủ khác.

Ngoài lợi ích về kinh nghiệm của đối tác nước ngoài, SHB cũng dự kiến thu được lợi nhuận lớn từ việc thoái vốn cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Liên quan đến việc thoái vốn khỏi công ty tài chính, thông tin từ ngân hàng SHB cho biết từ đầu năm 2020, Hội đồng Quản trị ngân hàng đã làm việc với các nhà tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới thống nhất thành lập và triển khai 3 ban dự án chiến lược bao gồm: Ban dự án chiến lược phát triển ngân hàng, Ban dự án hiện đại hóa ngân hàng và Ban dự án tái cấu trúc quản trị và quản lý điều hành nhằm định hướng chiến lược phát triển khác biệt và bền vững trong trung và dài hạn của Ngân hàng cũng như chiến lược hiện đại hóa Ngân hàng hướng tới Ngân hàng số.

SHBFC có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do SHB sở hữu 100% vốn. Công ty có tiền thân là công ty tài chính Vinaconex Vietel, nhưng do quy định cơ cấu hệ thống các công ty tài chính của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nên đã chọn SHB để sáp nhập vào.

Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của SHBFC đạt gần 3.300 tỷ đồng, gấp 2,75 lần so với năm 2018, trong đó dư nợ đạt 2.700 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với năm 2018. Lợi nhuận đạt gần 107 tỷ đồng. Lượng khách hàng tiếp cận đạt trên 460.000 người sau gần 20 tháng triển khai bán hàng toàn diện. Mạng lưới kinh doanh tại 34 tỉnh thành trọng điểm.

Năm 2019, SHB FC cũng đã huy động được 1.800 tỷ đồng giấy tờ có giá từ 14 tổ chức đầu tư chuyên nghiệp là các công ty quản lý quỹ và các tổ chức tín dụng.

Việc SHB đã mua lại nợ xấu đã bán cho VAMC trước thời hạn và từ đó SHB đã hội đủ điều kiện để chia cổ tức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong quý I/2020, SHB đã thực hiện hoàn thành việc chia cổ tức tỷ lệ 20,9% của hai năm 2017 và 2018 theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và đại hội đồng cổ đông. Cổ tức SHB năm 2019 chưa chia được thông qua tại đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 11% sẽ được chia muộn nhất vào quý III năm nay.

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ