Năm thứ 2 liên tiếp Lilama tăng trưởng âm, nợ phải trả vẫn còn gần 6.660 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama – mã: LLM), chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 38% còn gần 223 tỉ đồng, góp phần cải thiện lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 2,5 tỉ đồng khi cùng kỳ lỗ gần 239 tỉ đồng.

Cả năm, doanh thu thuần hơn 7.176 tỉ đồng, giảm gần nửa so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế âm 76,6 tỷ đồng. Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp Lilama ghi nhận lợi nhuận âm.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 của Lilama

Trong khi đó, tại thời điểm cuối năm 2019, Lilama có tổng tài sản đạt 7.800 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm.Theo đó, lãi gộp giảm 38% còn hơn 419 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 3 lần đạt hơn 494 tỉ đồng. Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 78 tỉ đồng, bằng một nửa số lỗ năm trước.

Tính đến hết 31/12/2019, tổng tài sản công ty còn hơn 7.800 tỉ đồng, giảm 40% đầu năm. Biến động này chủ yếu từ tài sản ngắn hạn hơn 6.664 tỉ đồng, mất 40%. Trong đó, hàng tồn kho còn hơn 705 tỉ đồng trong khi đầu năm gần 3.205 tỉ đồng.

Nợ phải trả cũng giảm tương ứng còn khoảng 6.659 tỉ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 60% còn 1.304 tỉ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn chỉ còn hơn 7,1 tỉ khi đầu năm gần 454 tỉ đồng.

Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp Lilama ghi nhận lợi nhuận âm

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt 60 triệu đồng với Lilama do công bố thông tin không đúng thời hạn các báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 hợp nhất đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2017; BCTC hợp nhất các quý năm 2018; Báo cáo thường niên 2018, BCTC quý 1/2019 hợp nhất, BCTC riêng và hợp nhất quý 2/2019.

Kết phiên từ ngày 2/3 đến nay, cổ phiếu LLM không giao dịch và giữ ở mức 21.700 đồng/cp. Vốn hóa thị trường khoảng 1.700 tỉ đồng. Tình trạng không có thanh khoản vẫn diễn ra thường xuyên trong quãng thời gian qua.

Hiện ông Nguyễn Đình Hải đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), còn vị trí Tổng Giám đốc thuộc về ông Lê Văn Tuấn.

T.Hà/Sở hữu Trí tuệ