Lợi nhuận CII bốc hơi hơn 524 tỉ đồng sau kiểm toán

Theo BCTC hợp nhất quý 4, CII đã mang về 1.819 tỷ đồng doanh thu thuần, tuy sụt giảm đến 32% so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty lại lên đến 1.072 tỷ đồng, tăng 143% so với năm trước, đồng thời vượt 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tuy nhiên, theo BCTC hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán của công ty, phần LNST này chỉ còn vỏn vẹn 522 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 51% (giảm 550 tỷ đồng) so với báo cáo tự lập. LNST cổ đông công ty mẹ giảm về còn 195,84 tỷ đồng, tức giảm hơn 524 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Nguồn BCTC 2019

CII cho rằng, không chỉ cổ đông sẽ bất ngờ với kết quả này mà chính bản thân công ty cũng rất bất ngờ! Đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt trong báo cáo tự lập của công ty so với báo cáo kiểm toán đến từ quan điểm hạch toán của công ty khiến đoanh thu tăng và chi phí giảm.

Lí giải về điều này, văn bản giải trình chênh lệch trên BCTC hợp nhất kiểm toán 2019 dẫn lời ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII, cho rằng công ty bắt buộc phải thực hiện một số bút toán điều chỉnh làm giảm doanh thu và tăng chi phí.

Cụ thể, các khoản doanh thu từ các thương vụ mà CII đã kí hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2019 đã xác định được giá bán, giá vốn. Tuy nhiên, các thủ tục hành chính và thanh toán vào ngày đầu làm việc năm 2020, sự việc này xảy ra trước thời điểm BCTC kiểm toán được phát hành.

Theo CII, thời điểm diễn ra việc đàm phán và kí kết hợp đồng khung được cho là giai đoạn chiếm thời gian và khối lượng công việc nhiều nhất trong thương vụ. Khách hàng đã đặt cọc không hoàn lại hoặc dòng tiền về CII đã diễn ra vào năm 2019. Do đó, CII nhận định và ghi nhận các thương vụ này trong năm 2019.

Còn theo quan điểm của Kiểm toán viên thuộc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, các doanh thu này không ghi nhận trong năm 2019 mà sẽ được hạch toán vào tháng 1/2020 hoặc năm kế tiếp.

Tương tự, phần chi phí mua lại trái phiếu trước hạn mà CII đã phát hành cho nhà đầu tư Hàn Quốc do Rhinos Asset Management Co., Ltd. (“RAM”) quản lí có thể phát sinh vào tháng 7/2020. Công ty cho rằng nghiệp vụ mua bán này chưa chắc xảy ra nên tại quý IV/2019 không hạch toán chi phí khoản thanh toán thêm phát sinh do mua lại.

Theo quan điểm của CII, nghiệp vụ trái phiếu chưa chắc xảy ra trong tương lai nên tại BCTC tự lập công ty đã không hạch toán chi phí phát sinh thêm do mua lại. Để thận trọng, kiểm toán đã đề nghị CII ghi nhận chi phí phát sinh vào năm tài chính 2019.

Từ nội dung trên, CII lựa chọn phương án chấp nhận điều chỉnh giảm 550 tỷ đồng LNST trong năm 2019 để tránh bị ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Khánh Chi (TH)/SHTT