Bánh kẹo Hải Hà (HHC) tiếp tục đạt lợi nhuận tăng trưởng âm 9,6 tỷ đồng quý I/2020

Lợi nhuận HHC lỗ gần chục tỷ đồng quý I/2020

Mới đây, CTCP Bánh kẹo Hải Hà (mã chứng khoán HHC) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 với doanh thu thuần đạt 179 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Theo đó, chi phí giá vốn chỉ giảm được 6,5%, lợi nhuận gộp còn 11,7 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với 39,7 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1 năm ngoái.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng giảm được gần 10 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 2,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ cắt giảm chi phí nhân công và chi phí dịch vụ mua ngoài khác. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn hơn 22,6 tỷ đồng.

Kết quả, quý 1/2020 Bánh kẹo Hải Hà lỗ 9,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi sau thuế hơn 5 tỷ đồng.

Bảng kết quả kinh doanh CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC)

Mục tiêu 55,45 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020 có thể hoàn thành?

Năm 2020 bánh kẹo Hải Hà đặt mục tiêu đạt 1.070 tỷ đồng doanh thu và 55,45 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được trong quý 1, Bánh kẹo Hải Hà còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý 1 vừa qua, Bánh kẹo Hải Hà cho biết, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho doanh thu bán hàng giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Bánh kẹo Hải Hà lỗ 10,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với số lãi gần 700 triệu đồng đạt được nửa đầu năm 2018.

Trong nửa năm 2019, tháng doanh thu tài chính gấp 7,6 lần chi phí tài chính trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay cũng gấp 3 lần so với nửa đầu năm 2018. Tính tới cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của Bánh kẹo Hải Hà đạt 942 tỷ đồng, tập trung tài sản ngắn hạn với 648 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ 619 tỷ xuống còn 562 tỷ cuối tháng 6/2019. Trong đó, nợ vay và thuê tài chính hơn 450 tỷ đồng, chiếm 80% nợ phải trả và gấp 1,2 lần so với 380 tỷ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết quý II là âm 7,8 tỷ đồng.

Lâm Anh (T.H)/ Sở hữu trí tuệ