Tiếp tục đề xuất Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều

ATR72-600, loại máy bay được hãng hàng không Cánh Diều lựa chọn khai thác trong 2 năm đầu bay thương mại.
ATR72-600, loại máy bay được hãng hàng không Cánh Diều lựa chọn khai thác trong 2 năm đầu bay thương mại.

Đây là nội dung chính tại công văn liên quan đến việc rà soát các căn cứ pháp lý để thẩm định chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều vừa được Bộ Kế hoạch và đầu tư gửi Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, trên báo cáo kết quả rà soát căn cứ pháp lý để thẩm định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam (văn bản số 622/UBND – KTN ngày 12/2/2020) và nghiên cứu Nghị định số 89/2019/NĐ – CP ngày 15/11/2019 quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Bộ Kế hoạch và đầu tư nhận thấy có một số nội dung liên quan đến Báo cáo số 15/BC – BKHĐT ngày 3/1/2020 về kết quả thẩm định Dự án vận tải hàng không Cánh Diều.

Cụ thể, về căn cứ pháp lý, sau khi rà soát, Bộ Kế hoạch và đầu tư xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và bổ sung Nghị định số 89 làm căn cứ pháp lý để thẩm định chủ trương đầu tư Dự án.

Liên quan đến điều kiện vốn, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, theo quy định tại khoản 1, Điều 8, Nghị định số 92, mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác từ 11 đến 30 tàu bay là 1.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 89, mức vốn tối thiểu này (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) là 600 tỷ đồng. Tại hồ sơ Dự án, nhà đầu tư đã có các tài liệu chứng minh về khả năng huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay để đầu tư dự án. Cụ thể, số vốn chủ sở hữu và vốn vay mà nhà đầu tư huy động là 5.500 tỷ đồng, lớn hơn mức vốn tối thiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 89.

Về tiêu chí bảo đảm số lượng tàu bay khai thác, theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, khoản 11 Điều 1 Nghị định số 89 bổ sung quy định doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không phải đảm bảo số lượng tàu bay thuê có tổ bay đáp ứng đồng thời 2 tiêu chí là không chiếm quá 30% số lượng tàu bay và không quá 10 tàu bay.

Tại văn bản ngày 24/2/2020, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng không Thiên Minh khẳng định không có kế hoạch sử dụng hình thức thuê ướt và định hướng sẽ sử dụng 100% đội tàu bay (ATR72-600) mua mới từ nhà sản xuất trong 2 năm đầu khai thác. Bộ GTVT chịu trách nhiệm thẩm định các điều kiện về kinh doanh vận tải hàng không trong quá trình cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không trong trường hợp Dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Cũng tại văn bản 622, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho rằng những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 89 không làm thay đổi nội dung và yêu cầu pháp lý trong việc thẩm định đề đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Trên cơ sở rà soát các nội dung thẩm định và ý kiến của UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Kế hoạch và đầu tư khẳng định Dự án đáp ứng các điều kiện để Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.

Vào cuối tháng 1/2020, Văn phòng Chính phủ có công văn số 647/VPCP – CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư và UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến việc thẩm định Dự án vận tải hàng không Cánh Diều.

Tại văn bản này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam rà soát các căn cứ pháp lý để thẩm định chủ trương đầu tư Dự án; trong đó, Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020). Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kết luận rõ về việc Dự án đã đáp ứng đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2020, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Báo cáo số 15/BC-BKHĐT về kết quả thẩm định Dự án vận tải hàng không Cánh Diều.

Trong Báo cáo số 15, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều với mục tiêu xây dựng một hãng hàng không mới chi phí thấp để kết nối người dân các địa phương có hạ tầng sân bay chưa được đầu tư phát triển. Trong những năm tiếp theo, nhà đầu tư sẽ mở các đường bay quốc tế nhằm nhằm thúc đẩy giao lưu và hội nhập văn hóa, kinh tế khu vực và quốc tế.

Dự án có số lượng tàu bay khai thác năm đầu tiên là 6 chiếc ATR72 hoặc tương đương và tăng dần qua các năm đến năm thức 6 sẽ có 25 tàu bay, trong đó có 15 chiếc Airbus 320/321 hoặc tương đương. Tổng vốn của Dự án hãng hàng không Cánh Diều là 5.500 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 1.000 tỷ đồng (chiếm 18% tổng vốn đầu tư), vốn vay 4.500 tỷ đồng (chiếm 82% tổng mức đầu tư); địa điểm thực hiện tại cảng hàng không Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.