TD BANK GROUP TUYÊN BỐ THƯỞNG CỔ TỨC

(SeaPRwire) –   (tất cả các số tiền đều tính bằng Đô la Canada)

Toronto, 23 tháng 5, 2024 – Ngân hàng Toronto-Dominion (sau đây gọi là “Ngân hàng”) hôm nay đã tuyên bố trả cổ tức với số tiền là một đô lahai xu ($1,02) cho mỗi cổ phiếu phổ thông đã thanh toán đầy đủ của Ngân hàng trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, được thanh toán vào và sau ngày 31 tháng 7 năm 2024, cho các cổ đông vào cuối giờ làm việc vào ngày 10 tháng 7 năm 2024. 

Thay vì nhận cổ tức bằng tiền mặt, những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Ngân hàng có thể chọn tái đầu tư cổ tức của họ thành các cổ phiếu phổ thông bổ sung của Ngân hàng theo Kế hoạch tái đầu tư cổ tức (sau đây gọi là “Kế hoạch”).

Theo Kế hoạch, Ngân hàng có quyền mua các cổ phiếu phổ thông bổ sung trên thị trường mở hoặc phát hành từ quỹ công ty.  Nếu phát hành từ quỹ công ty, Ngân hàng có thể quyết định áp dụng mức chiết khấu lên đến 5% cho Giá thị trường bình quân (theo định nghĩa trong Kế hoạch) của các cổ phiếu bổ sung.  Đối với cổ tức ngày 31 tháng 7 năm 2024, Ngân hàng sẽ phát hành các cổ phiếu bổ sung từ quỹ công ty, không giảm giá.

Những cổ đông đã đăng ký là người nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Ngân hàng muốn tham gia Kế hoạch có thể xin Mẫu đăng ký từ Công ty ủy thác TSX (1-800-387-0825) hoặc trên trang web của Ngân hàng, .  Để tham gia Kế hoạch kịp hưởng cổ tức này, các Mẫu đăng ký của cổ đông đã đăng ký phải được Công ty ủy thác TSX nhận được tại P.O. Box 4229, Postal Station A, Toronto, Ontario, M5W 0G1 hoặc qua số fax 1-888-488-1416 trước khi kết thúc giờ làm việc vào ngày 10 tháng 7, năm 2024.  Những người nắm giữ có lợi hoặc chưa đăng ký cổ phiếu phổ thông của Ngân hàng muốn tham gia Kế hoạch phải liên hệ với tổ chức tài chính hoặc công ty môi giới của họ để biết hướng dẫn về cách đăng ký trước ngày trên.

Những cổ đông đã đăng ký tham gia Kế hoạch và muốn chấm dứt sự tham gia đó để không tái đầu tư cổ tức bằng tiền mặt mà họ có quyền nhận được vào và sau ngày 10 tháng 7 năm 2024.  Những người nắm giữ có lợi hoặc chưa đăng ký tham gia Kế hoạch và muốn chấm dứt sự tham gia đó để không tái đầu tư cổ tức bằng tiền mặt mà họ có quyền nhận được vào và sau ngày 10 tháng 7 năm 2024.

Ngân hàng cũng tuyên bố rằng cổ tức đã được tuyên bố cho các Cổ phiếu Ưu đãi Không tích lũy loại A chuỗi 1 có thể mua lại sau đây của Ngân hàng, được thanh toán vào và sau ngày 10 tháng 7 năm 2024:

  • Chuỗi 1, với số tiền cho mỗi cổ phiếu là$0,228875;
  • Chuỗi 3, với số tiền cho mỗi cổ phiếu là $0,2300625;
  • Chuỗi 5, với số tiền cho mỗi cổ phiếu là $0,24225;
  • Chuỗi 7, với số tiền cho mỗi cổ phiếu là $0,2000625;
  • Chuỗi 9, với số tiền cho mỗi cổ phiếu là $0,202625;
  • Chuỗi 16, với số tiền cho mỗi cổ phiếu là $0,3938125;
  • Chuỗi 18, với số tiền cho mỗi cổ phiếu là $0,3591875; và
  • Chuỗi 24, với số tiền cho mỗi cổ phiếu là $0,31875.

Ngân hàng, vì mục đích của Đạo luật thuế thu nhập (Canada) và bất kỳ luật tương tự nào của tỉnh nào, khuyến cáo rằng cổ tức được tuyên bố cho quý kết thúc vào Bắc Mỹ theo tài sản và phục vụ hơn 27,5 triệu khách hàng trong bốn lĩnh vực kinh doanh chính hoạt động tại nhiều địa điểm ở các trung tâm tài chính trên toàn cầu: Ngân hàng cá nhân và thương mại Canada, bao gồm TD Canada Trust và TD Auto Finance Canada; Bán lẻ Hoa Kỳ, bao gồm TD Bank, Ngân hàng thuận tiện nhất tại Hoa Kỳ®, TD Auto Finance Hoa Kỳ, TD Wealth (Hoa Kỳ) và khoản đầu tư vào The Charles Schwab Corporation; Quản lý tài sản và bảo hiểm, bao gồm TD Wealth (Canada), TD Direct Investing và TD Insurance; và Ngân hàng bán buôn, bao gồm TD Securities và TD Cowen. TD cũng nằm trong số các công ty dịch vụ tài chính trực tuyến hàng đầu thế giới, với hơn 17 triệu khách hàng trực tuyến và di động đang hoạt động. TD có 1,97 nghìn tỷ đô la tài sản vào Toronto và Sở giao dịch chứng khoán New York.

NGUỒN TD Bank Group

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.