Quảng Trị: Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần Logistics

Nội dung này được Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng kết luận tại cuộc họp rà soát, sắp xếp, quy hoạch các dự án khu vực xung quanh cảng Mỹ Thủy và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần Logistics Khu kinh tế  Đông Nam Quảng Trị diễn ra sáng nay 19/5.

Một góc Khu kinh tế Đông nam tỉnh Quảng Trị
Một góc Khu Kinh tế Đông nam tỉnh Quảng Trị

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, sau rà soát tổng thể quy hoạch cảng, khu vực xung quanh cảng, nhu cầu của các nhà đầu tư và Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, Ban quản lý đề xuất UBND tỉnh giữ nguyên vị trí nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 với quy mô khoảng 150 ha (dự án này có trong Quy hoạch điện VIII), chỉ điều chỉnh bãi xỉ về tiếp cận với nhà máy.

Đại diện Ban quản lý KKT Đông Nam cho biết, bố trí Khu liên hiệp gang thép của Công ty Cổ phần gang thép Vina Roma Quảng Trị với diện tích khoảng 240 ha tại vị trí Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 2 và đất quy hoạch trung tâm điện lực. Bố trí Trung tâm Công nghiệp khí BBG Quảng Trị tại vị trí dự kiến bố trí cho Dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Lăng 1 – Quảng Trị, công suất 1500 MW của Công ty Cổ phần Tài Tâm và đất quy hoạch phức hợp năng lượng với quy mô khoảng 140 ha; Dự án Nhà máy Tua bin khí hỗn hợp Quảng Trị công suất 340 MW với quy mô khoảng 42 ha; Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, giai đoạn 1 – 1.500 MW của Tổ hợp nhà đầu tư: Công ty năng lượng Hanwha, Tổng Công ty khí Hàn Quốc, Tổng Công ty Điện lực Nam Hàn Quốc và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T với quy mô khoảng 63,8 ha.

Đối với Dự án Trung tâm Dịch vụ hậu cần cảng và logistics KKT Đông Nam của Công ty Cổ phần ICD Đông Nam tại KKT Đông Nam Quảng Trị được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 06/5/2020, BQL Khu kinh tế tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận lần đầu ngày 13/5/2020 với quy mô diện tích 71,77 ha (sau khi chỉnh lý do sai khác còn 70,74 ha).

Tại Văn bản số 520/KKT-ĐTDN ngày 7/4/2023, BQL Khu kinh tế đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần ICD Đông Nam tách dự án trên thành 2 dự án độc lập: Dự án 1 là Trung tâm dịch vụ hậu cần và logistics KKT Đông Nam, diện tích khoảng 20,91 ha; Dự án 2 mục tiêu hoạt động Khu phi thuế quan tại khu đất có diện tích khoảng 49,83 ha, chỉ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi Dự án 1 triển khai thi công xây dựng.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thống nhất với các đề xuất của BQL Khu kinh tế tỉnh, giao ban và Sở Công thương nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.