Quảng Trị chuyển đổi hơn 40 ha rừng để thực hiện 5 dự án

 Ban kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh khảo sát Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh Quảng Trị trong chuyến khảo sát Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào ngày 15/5/2023. Nguồn: HĐND tỉnh Quảng Trị.

HĐND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng với tổng diện tích 44,6545 ha (gồm 44,233 ha rừng trồng sản xuất, 0,4215 ha rừng phòng hộ) để thực hiện 5 dự án.

Trong đó, có 3 dự án có diện tích rừng được chuyển đổi trên 10 ha, gồm 1 dự án đường giao thông, 2 dự án liên quan đến khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng.

Cụ thể, Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư) có 16,5754 rừng sản xuất và 0,2035 ha rừng phòng hộ được chuyển đổi.

Dự án Đầu tư khai thác titan sa khoáng do Công ty cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm thực hiện có 13,6618 ha rừng sản xuất đươc chuyển đổi tại tiểu khu 554, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh.

Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại Mỏ Hải Lệ 1 (giai đoạn 1) do Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Quảng Trị làm chủ đầu tư có 12,7121 ha rừng sản xuất được chuyển đổi tại tiểu khu 815 thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Ngoài ra, Dự án Đường Khe Van (xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông) đi xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIG2) do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư cũng được chuyển đổi 0,4127 ha rừng sản xuất và 0,218 ha rừng phòng hộ; Dự án Đồn Biên phòng Hải An (212) do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư được chuyển đổi 0,8710 ha rừng sản xuất.

Trong các dự án trên, Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (giai đoạn 1, dài 21 km, tổng mức đầu tư gần 230 tỷ đồng) có đến 31,5535 ha rừng cần chuyển đổi.

Tuy nhiên do tiến độ thực hiện dự án gấp rút hoàn thành trong năm 2024, chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị) đã cho thi công 7 vị trí đường và đường hai đầu cầu với diện tích khoảng 2,5-3,0 ha (so với tổng tuyến 15 km qua đất rừng trồng của người dân đã khai thác thống nhất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư) khi đang quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

Theo Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Trị, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng với diện tích 16,7789 ha rừng để thực hiện dự án (trong đó có diện tích khoảng 2,5-3,0 ha đã giải phóng mặt bằng) để tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục thi công dự án đảm bảo tiến độ dự án theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt.

Đối với phần diện tích còn lại của Dự án là 14,7946 ha đối tượng rừng tự nhiên (gồm 13,3713 ha rừng phòng hộ và 1,4233 ha rừng sản xuất) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị UBND tỉnh lập hồ sơ để trình Thủ tướng quyết định để sớm đồng bộ triển khai dự án.