Quảng Ngãi yêu cầu thu hồi giấy phép mỏ đất phục vụ cao tốc Bắc – Nam nếu phát hiện trục lợi

a

Cao tốc Bắc – Nam là Dự án trọng điểm quốc gia, do đó Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ảnh minh họa

“Chốt” thời gian kê khai giá đất

Tỉnh Quảng Ngãi xác định có 31 mỏ đất với trữ lượng hơn 20 triệu m3 trên địa bàn tỉnh sẽ phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam phía đông và các tiểu dự án bồi thường, tái định cư, cải táng mồ mả…

Các khu tái định cư quyết định tiến độ giao mặt bằng thực hiện dự án. Bởi vậy, Quảng Ngãi yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thực hiện 23 khu tái định cư này.

Nhằm đảm bảo tiến độ, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu tất cả các chủ thể có liên quan đến hoạt động khoáng sản phục vụ thi công dự án phải thực hiện nghiêm túc trong việc cấp phép, kê khai giá, thẩm định giá, công bố giá, khai thác, cung cấp, bảo vệ môi trường… đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

Văn bản nêu rõ: “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổng hợp toàn bộ các nội dung liên quan đến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả nếu phát sinh phải giải quyết khẩn trương.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện các thủ tục công bố giá đất làm vật liệu đắp và san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các mỏ đất đã được cấp phép nhưng chưa công bố giá”.

Đồng thời, văn bản cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét nâng công suất mỏ trong trường hợp các mỏ được cấp phép phục vụ dự án không đáp ứng.

“Đến thời điểm này, các chủ mỏ chưa kê khai giá cần khẩn trương thực hiện, gửi Sở Xây dựng trước ngày 20/1. Đến hết thời hạn này, đơn vị nào không kê khai giá thì Sở Xây dựng cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép”, văn bản nêu .

Xử lý nghiêm nếu trục lợi

Theo ông Minh, để giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam, Quảng Ngãi có hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có gần 1.100 hộ phải bố trí tái định cư. Kế hoạch xây dựng 23 khu tái định cư với hơn 2.100 lô, tổng diện tích gần 121ha, phải được triển khai với tốc độ nhanh.

“Sau Tết cổ truyền, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành khối lượng công việc của mình. Sẵn sàng vị trí, mỏ đất thi công các khu tái định cư. Tiếp đó là thi công cao tốc. Việc nhiều nên tinh thần làm việc phải liên tục với trách nhiệm cao nhất”, văn bản nêu.

Để đảm bảo giá vật liệu, giao UBND các huyện, thị xã nằm trong vùng dự án kiểm tra hoạt động, kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền xử lý.

Văn bản cũng nhấn mạnh: “Đối với các cá nhân, tập thể có hành vi bao che, đầu cơ, nâng giá để trục lợi, cung cấp đất cho tổ chức, cá nhân khác hoặc không cung cấp đúng theo giấy phép đã được UBND tỉnh cấp thì Công an tỉnh, Sở Xây dựng kiểm tra các chủ mỏ. Nếu có hành vi ghim hàng trục lợi, bán cao hơn giá kê khai, bán ngoài danh mục, địa chỉ cấp phép, tỉnh sẽ thu hồi giấy phép đã cấp đối với các chủ mỏ”.