Quảng Ngãi lập quy hoạch Công viên Quảng trường biển, kết hợp đô thị dịch vụ sinh thái

UBND TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan về Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Công viên Quảng trường biển, kết hợp khu đô thị dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, phạm vi ranh giới lập Quy hoạch phân khu có quy mô diện tích khoảng 341 ha, thuộc một phần ranh giới xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Theo Sở Xây dựng, việc lập Quy hoạch phân khu Công viên Quảng trường biển, kết hợp khu đô thị dịch vụ sinh thái TP. Quảng Ngãi (với tính chất là khu du lịch sinh thái, đô thị du lịch kết hợp thương mại dịch vụ, thể thao, vui chơi giải trí gắn với khu vực công viên quảng trường biển) tại khu vực trên là cơ bản phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến 2040 được duyệt.

Tuy nhiên, phương án Quy hoạch phân khu có đề xuất điều chỉnh, thay đổi so với đồ án Quy hoạch chung thành phố được duyệt. Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố rà soát, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 37/TB-UBND ngày 3/2/2023.

Ngoài ra, UBND thành phố cần rà soát quy mô dân số, tỷ lệ đất nhóm ở, đất công viên cây xanh – mặt nước của Đồ án Quy hoạch phân khu đảm bảo phù hợp với định hướng đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 được duyệt và góp ý của Sở Xây dựng.

Về quy hoạch sử dụng đất, Sở Xây dựng lưu ý UBND TP. Quảng Ngãi cần kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án, mật độ xây dựng các lô đất đảm bảo tuân thủ quy định Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD (nhất là hạ tầng thiết yếu, diện tích đất cây xanh, mật độ xây dựng, tầng cao công trình,…), đảm bảo quy mô dân số dự báo phải phù hợp với đồ án Quy hoạch chung thành phố được duyệt; đồng thời, bổ sung dự báo quy mô dân số quy đổi trong khu vực để làm cơ sở tính toán, bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho phù hợp theo quy định.

Khu vực Công viên Quảng trường biển giữ vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và tạo điểm nhấn không gian cảnh quan cho đô thị và là yếu tố chủ đạo của đồ án quy hoạch này. Do vậy, giải pháp quy hoạch (từ cơ cấu, phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất đến kiến trúc cảnh quan) phải bổ sung nghiên cứu, đề xuất rõ vấn đề cốt lõi này; làm rõ các chức năng cần quy hoạch, bố trí trong khu vực Công viên Quảng trường biển để đáp ứng phục vụ đa dạng nhu cầu của người dân đô thị.

Về phần diện tích đất thương mại dịch vụ phía Đông đường ven biển, Sở Xây dựng đề nghị nghiên cứu giảm bớt và chuyển thành các loại hình dịch vụ phục vụ Công viên và nằm trong cơ cấu sử dụng đất của Công viên Quảng trường biển; quy hoạch thấp tầng, mật độ xây dựng thấp để hài hòa với cảnh quan chung Công viên và khu vực ven biển; nghiên cứu mở rộng hơn nữa trục không gian kết nối từ đường Hoàng Sa đến Công viên Quảng trường biển; bố trí không gian tiếp đón, lối vào chính cho khu vực cây xanh rừng dừa nước; Hạn chế quy hoạch các loại hình nhà ở phía trước mặt tiền khu vực rừng dừa nước để thuận lợi cho người dân tiếp cận, thưởng ngoạn không gian sinh thái đặc trưng của khu vực này.

Phương án Quy hoạch phân khu đề xuất rất nhiều nội dung thay đổi, điều chỉnh đối với quy hoạch chi tiết Công viên trung tâm thành phố (được duyệt năm 2018).  Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị cần rà soát, làm rõ lý do, cơ sở đề xuất thay đổi và tính hợp lý, khả thi của đề xuất mới; các khu chức năng của Công viên (theo Quy hoạch chi tiết trước đây) có thay đổi, điều chỉnh như thế nào? Có bố trí lại vào trong khu vực Công viên Quảng trường biển hay không? Việc điều chỉnh, thay đổi có đảm bảo đáp ứng nhu cầu người dân đô thị và du khách?

Đồng thời, Sở Xây dựng cho rằng cần kiểm tra, rà soát việc quy hoạch, bố trí các công trình đảm bảo quy định về Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; rà soát, bổ sung quy hoạch đất bãi đỗ xe công cộng đảm bảo quy mô diện tích ≥2,5m²/người (phương án Quy hoạch phân khu quy hoạch với chỉ tiêu diện tích khoảng 1,13m²/người).

Về quy hoạch san nền, thoát nước mưa, Sở Xây dựng góp ý cần kiểm tra, rà soát cao độ san nền thiết kế, kích thước, chiều sâu đáy cống và hướng thoát của các tuyến cống thoát nước (cửa thu) đảm bảo thoát nước, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng của khu vực và định hướng quy hoạch chung; đồng thời, nghiên cứu giải pháp san nền, thoát nước mưa cho khu vực dân cư hiện trạng chỉnh trang, đảm bảo thoát nước, không gây ngập úng, đảm bảo mỹ quan, môi trường đô thị cho khu vực dân cư hiện trạng chỉnh trang và khu vực lân cận.

Trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Công viên Quảng trường biển, kết hợp khu đô thị dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi, cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu theo đúng quy định.