Quảng Ngãi: Chấm dứt 11 dự án chậm tiến độ trong 4 tháng đầu năm 2023

a
Trong 4 tháng đầu năm 2023, Quảng Ngãi đã chấm dứt 11 dự án chậm tiến độ. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, liên quan đến việc thu hồi dự án, cơ quan này đã phối hợp rà soát và tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư 38 dự án thực hiện không đúng tiến độ.

Trong đó, 12 dự án được chấm dứt trong năm 2021; 15 dự án năm 2022; 11 dự án trong 4 tháng đầu năm 2023.

Trừ các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp tỉnh và các dự án bất động sản, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 360 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư trên 42.250 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 12.780 ha. Trong đó, 202 dự án đã hoạt động, 158 dự án chưa hoạt động.

Đáng lưu ý, hiện Quảng Ngãi còn 68 dự án hết tiến độ, trong đó có 12 dự án đã giao đất và 56 dự án chưa được giao đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp chủ trương dự án trước đây.

Cụ thể, một số dự án đánh giá có thể thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất thực hiện, nhưng trong quá trình triển khai thủ tục đất đai gặp vướng mắc chưa thể tháo gỡ. Ngoài ra, nhóm dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp hiện nay không thể tiếp cận đất đai, vì phần lớn diện tích đất do nhà nước quản lý và pháp luật về đất đai chưa hướng dẫn quy trình thu hồi đất nông nghiệp để cho nhà đầu tư thuê thực hiện dự án.

Tại buổi làm việc với đại diện các sở ban ngành để nghe và cho ý kiến chỉ đạo những vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thống nhất việc thành lập Tổ kiểm tra, rà soát đối với từng dự án cụ thể.

Đối với các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và đề xuất thu hồi, hủy quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện trên thực tế. Đối với các dự án đã cấp quyết định cho chủ trương đầu tư, đã giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện thì xử lý dự án theo quy định của Luật Đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với các doanh nghiệp để kết thúc dự án và đề xuất hướng xử lý phù hợp quy định của pháp luật đối với dự án liên quan đến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, không còn phù hợp với quy hoạch.

Bên cạnh đó, đối với các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, chưa giao đất hay cho thuê đất nhưng nhà đầu tư tự ý triển khai thực hiện trên phần đất đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính, làm rõ nguyên nhân để tham mưu hướng xử lý cho phù hợp.