Quảng Nam: Doanh nghiệp đề xuất đầu tư Cụm công nghiệp Rừng Cấm

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Quang Thành đề xuất thực hiện dự án đầu tư Cụm công nghiệp Rừng Cấm.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm.

Theo đó, Cụm công nghiệp Rừng Cấm có diện tích sử dụng đất khoảng 13,8 ha, thuộc xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước). Về hiện trạng sử dụng đất, thì đất ở có diện tích 1.088 m2; Đất trồng cây hàng năm khác là 132.622 m2; Đất nghĩa địa là 3.056 m2; Đất giao thông là 1.234 m2.

Tỉnh Quảng Nam đang triển khai nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn.
Tỉnh Quảng Nam đang triển khai nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tổng mức đầu tư dự án Cụm công nghiệp Rừng Cấm khoảng 45 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 38 tỷ đồng; Sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 7 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023 đến hết năm 2025. Thời gian hoạt động của dự án dự kiến 50 năm.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2030 sẽ có quy mô 92 cụm công nghiệp, có tổng diện tích hơn 2.613 ha. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, các cụm công nghiệp trong quy hoạch đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 75% và lấp đầy bình quân 90% vào năm 2035. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tương ứng với 30.000 tỷ đồng và đạt 35.000 tỷ đồng vào năm 2035.  Lao động tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 20% trong tổng số lao động của ngành công nghiệp đang làm việc tại địa phương, tương ứng với 35.000 người và 40.000 người vào năm 2035.

Về khu công nghiệp, hiện toàn tỉnh Quảng Nam có 14 KCN với tổng diện tích gần 3.677ha. Trong đó có 10 KCN đã đi vào hoạt động và 4 KCN đang triển khai.