Quảng Nam đề nghị không đầu tư 5 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký tờ trình gởi HĐND tỉnh thống nhất không đầu tư 5 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Kế hoạch năm 2019, HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất đầu tư 5 dự án, với tổng mức đầu tư 459 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách tỉnh đầu tư 320 tỷ đồng; dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 165 tỷ đồng.

Cụ thể, HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án cầu Phước Trạch (thành phố Hội An) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách tỉnh đầu tư 20 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 20 tỷ đồng; Dự án kè khẩn cấp chống sạt khu vực cửa lở (xã Tam Hải, huyện Núi Thành) có tổng mức đầu tư 99 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách tỉnh đầu tư 40 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 16 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất không đầu tư 5 Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.
UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất không đầu tư 5 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

 HĐND tỉnh cũng thống nhất đầu tư dự án cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng Đông tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 39 tỷ đồng; Dự án nâng cấp và mở rộng đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 90 tỷ đồng. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 23,9 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách tỉnh đầu tư 20,7 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2019 không bố trí.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Quảng Nam các dự án này đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện nên đề xuất HĐND tỉnh đưa ra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách tỉnh. Vì Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam là nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn sự nghiệp theo Công văn số 13878/BTCHCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính.

Dự án cầu Phước Trạch, thành phố Hội An: Dự án triển khai sẽ chồng lấn và không đảm bảo quy mô với dự án nạo nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, dự án này đang được đầu tư từ nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ và vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

Quảng Nam sẽ không đầu tư Dự án cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Đông.
Quảng Nam sẽ không đầu tư dự án cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Đông.

Dự án kè khẩn cấp chống sạt khu vực cửa lở (xã Tam Hải, huyện Núi Thành) dự án này nằm trong quy hoạch cảng Chu Lai nên không thực hiện đầu tư. Dự án cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng Đông tỉnh Quảng Nam: Hiện dự án nhà máy nước BOO Phú Ninh đang triển khai thực hiện, do đó việc cấp nước cho các khu nông nghiệp tại vùng Đông sẽ sử dụng nguồn nước từ dự án nhà máy nước BOO Phú Ninh.

Còn Dự án nâng cấp và mở rộng đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 thì đường quy hoạch N24 là đường trục dọc chính nằm trung gian giữa đường Phan Châu Trinh và đường Hùng Vương nên đề nghị đầu tư nâng cấp đường Hùng Vương vào thời điểm thích hợp.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện một số dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, các dự án đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng chưa có nguồn vốn bố trí. Do đó, đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 đã dự kiến bố trí cho các dự án nêu trên là 165 tỷ đồng cho các dự án khác có nhu cầu.