Phú Yên xin dừng Dự án Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch

Thị xã Sông Cầu
Thị xã Sông Cầu đề xuất Dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Trong ảnh: lồng, bè nuôi trồng thủy sản tại vịnh Xuân Đài.

UBND tỉnh Phú Yên vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép dừng, không tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, thị xã Đông Hòa; đồng thời cho phép chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành và thực hiện quyết toán dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên kiến nghị đổi sang thực hiện đầu tư Dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại thị xã Sông Cầu.

Về nguyên nhân dừng Dự án Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, theo ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Dự án này hiện gặp  một số khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo đó, liên quan về quy hoạch, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Đông Hòa (đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1994 ngày 31/12/2021), một phần diện tích dự án đã không còn quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, một phần diện tích dự án (khoảng 40ha) thuộc xã Hòa Xuân Đông được quy hoạch chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất vui chơi, giải trí công cộng.

Trong khi đó, diện tích còn lại khoảng 80 ha được quy hoạch thành vùng nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái, không phù hợp với mục tiêu của dự án là đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm chuyên canh, công nghiệp áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt – VietGAP.

Ngoài ra, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết, giải pháp đầu tư xây dựng tuyến đê bao để chống ngập, bảo vệ vùng nuôi hoàn toàn là không phù hợp; phương án nuôi công nghiệp và thu phí cấp thoát thoát nước, xử lý nước thải thì các hộ dân chưa đồng thuận; phương án đầu tư hệ thống đường ống nước mặn trực tiếp (cách biển 8km) là không khả thi do chi phí cao…

Về đề xuất thực hiện Dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại địa phương, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho hay hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thị xã đến năm 2030 đã được phê duyệt; nằm trong Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại địa phương đã được thông qua ngày 2/8/2022.

Thị xã Sông Cầu đang cần nguồn vốn để đầu tư Dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao với diện tích khoảng 80 ha tại xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

“Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thị xã Sông Cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ cao nuôi trồng thuỷ sản thích ứng với biến đổi khí hậu nhất là các đối tượng nuôi tôm hùm, tôm thẻ chân trắng; khắc phục một trong những hạn chế, khó khăn lớn nhất mà nhiều năm nay chưa có giải pháp để khắc phục là nuôi trồng thuỷ sản còn phụ thuộc nhiều vào môi trường, biến đổi khí hậu…” ông Huy đề cập.

Dự án Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, thị xã Đông Hòa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3331, ngày 23/7/2021; vùng dự án rộng khoảng 120 ha trên địa bàn các xã Hòa Xuân Đông và Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa; mục tiêu là hình thành vùng nuôi tôm chuyên canh công nghiệp áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt -VietGAP.

Dự án có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng (vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí là 130 tỷ đồng; vốn do UBND tỉnh Phú Yên bố trí là 50 tỷ đồng); thời gian chuẩn bị dự án từ năm 2020-2022; thực hiện dự án từ năm 2022-2025. Về thực hiện dự án, Tổng cục Thủy sản đã ý kiến thẩm định, theo đó Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (đã trình).