Phú Yên đẩy nhanh thời gian hoàn thành quy hoạch tỉnh

Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Các địa phương tập trung tham gia ý kiến xác nhận nội dung chuyên đề liên quan trước ngày 31/10/2022. Nguồn: phuyen.gov.vn
Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương trong tinht tập trung tham gia ý kiến xác nhận nội dung chuyên đề liên quan trước ngày 31/10/2022. Nguồn: phuyen.gov.vn

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh này hiện nay đang chậm so với kế hoạch đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đề cập, nguyên nhân việc chậm trễ trên một phần do các đơn vị tư vấn, phần do việc tham gia góp ý từ các địa phương liên quan chưa đáp ứng thời hạn quy định.

Về tiến độ cụ thể, các đơn vị tư vấn và nhà tài trợ mới chỉ hoàn thiện 4 chuyên đề thuộc lĩnh vực y tế, công thương, xây dựng, văn hóa – thể thao – du lịch (trên tổng số 24 chuyên đề); đối với dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn hiện đã chỉnh sửa và hoàn chỉnh Dự thảo kỳ cuối quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (lần 2).

Ngoài ra, đối với 9 chuyên đề cấp huyện, đơn vị tư vấn đã xây dựng Dự thảo báo cáo kỳ cuối các chuyên đề thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin, đơn vị này đã gởi lấy ý kiến các huyện, thị xã, thành phố để hoàn thiện hồ sơ 9 chuyên đề quy hoạch cấp huyện.

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện các chuyên đề theo đúng thời gian đã được UBND tỉnh ban hành; đồng thời đơn vị tư vấn phải báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ hàng tuần, gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh về nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, kiến nghị.

Về phía tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đặt ra yêu cầu các địa phương tập trung tham gia ý kiến xác nhận nội dung chuyên đề liên quan trước ngày 31/10/2022.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Hổ nhấn mạnh sở cần chủ động phối hợp cùng các đơn vị tư vấn, các sở, ngành, địa phương; nỗ lực hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh, đảm bảo chất lượng và thời hạn hoàn thành.

Trước đó, ngày 10/4/2020, Thủ tướng đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thời gian lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày được phê duyệt (tức đến tháng 4/2022 phải hoàn thành, phê duyệt).

Được biết, Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do nhà tài trợ là Công ty cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam, các đơn vị tư vấn gồm Công ty Roland Berge (Đức) và Công ty Surbana Jurong (Singapore) với tổng cộng 33 chuyên đề.

Một trong nhiều mục tiêu của lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển bền vững cả ba trụ cột gồm kinh tế – xã hội – môi trường; đảm bảo hài hòa 5 yếu tố là kinh tế – an sinh xã hội – môi trường – quốc phòng an ninh – giá trị văn hóa.