Năm 2022, tăng trưởng GRDP Hà Nội ước đạt 8,89%

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 7/12.

Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố Hà Nội và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 7/12, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Thành phố đã hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch; tạo việc làm cho trên 56.000 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách; 

Hỗ trợ trên 1.400 hộ thoát nghèo, 6.670 hộ thoát cận nghèo. Đồng thời, thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số thuế được giảm trên 13.000 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng;…

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng phát triển. Thành phố Hà Nội đã ban hành và thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực văn hóa và con người của Thủ đô. 

Đến nay, ngân sách Thành phố đã bố trí trên 11.400 tỷ đồng để thực hiện 668 dự án; ngân sách cấp huyện bố trí 677 tỷ đồng để đối ứng các dự án được ngân sách Thành phố hỗ trợ.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng GRDP của Thành phố phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, quý sau tăng cao hơn quý trước; lũy kế 9 tháng năm 2022, GRDP tăng 9,69% – là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây (cả nước tăng 8,83%, TP.HCM tăng 9,97%) và cả năm 2022 dự kiến tăng 8,89%. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 332.961 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. 

Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 100.567 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán giao đầu năm, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 90,1% dự toán; chi thường xuyên đạt 95,5% dự toán.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 130 khu đất với tổng diện tích 136,5 ha. 

Đồng thời, chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai theo Nghị quyết số 04 của HĐND Thành phố Hà Nội; trong đó có 213 dự án đã xử lý, 191 dự án còn lại phân thành 9 nhóm, phân công các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện.

Trong năm 2023, Thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp và thực hiện công khai, minh bạch các thông tin quản lý, điều hành, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của Thành phố.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với hoàn thiện quy trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đồng bộ, thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá của từng ngành, từng lĩnh vực.

Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với phát triển các động lực tăng trưởng mới với trọng tâm chọn chuyển đổi số là động lực phát triển; phát triển các mô hình kinh tế mới; đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 

Trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu, dự án đường Vành đai 4; đánh giá, rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao chất lượng đầu tư công…

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, năm 2023 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Dự báo năm 2023 tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến đất nước và Thủ đô; Bí thư Hà Nội đề nghị cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình giải quyết, cách thức tổ chức triển khai thực hiện, nhất là với các nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã xác định được trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, nhất là, các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách, đầu tư công trung hạn, công trình trọng điểm; liên quan đến các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. 

Đặc biệt, cần đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để tập trung vào một số chỉ tiêu đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu, trao đổi, xem xét kỹ lưỡng những cơ chế, chính sách lớn, quan trọng liên quan trực tiếp tới việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023; đời sống dân sinh; việc thực hiện các nhiệm vụ cho cả giai đoạn từ nay đến năm 2025 và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, tập trung vào 3 khâu đột phá. Đặc biệt, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023; tập trung thực hiện GPMB đúng tiến độ các dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.