Lộ diện 6 mỏ cát ở Quảng Ngãi sắp được trình tỉnh cấp phép khai thác

a
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi dự kiến sẽ trình UBND tỉnh cấp phép khai thác cho 6 mỏ cát trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Sáng 11/5, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo cấp thẩm quyền về giải pháp và kế hoạch để giải quyết vấn đề khan hiếm cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó dự kiến đến ngày 15/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi sẽ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trữ lượng đối với 3 mỏ cát làm VLXD thông thường, gồm mỏ Tịnh An – Nghĩa Dũng, xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi; mỏ cát thôn Trường Xuân – Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh và mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.

Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò đối với mỏ cát Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa; đôn đốc 3 đơn vị trúng đấu giá điểm bồi tụ cát thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng; mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng… sớm đưa mỏ vào hoạt động khai thác theo quy định.

Đặc biệt, dự kiến đến 30/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nngaix sẽ trình UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy phép khai thác đối với 6 mỏ, góp phần làm “hạ nhiệt” tình trạng khan hiếm cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn Quảng Ngãi.

Cụ thể, 6 mỏ mà Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến trình UBND tỉnh cấp phép, gồm mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng, xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi; mỏ cát thôn Trường Xuân – Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; mỏ cát CS6, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà; mỏ cát thôn Bắc Lân và mỏ cát thôn Tân Long Trung, xã Ba Động, huyện Ba Tơ.

Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trữ lượng đối với mỏ cát Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa; tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng đối với 3 mỏ, gồm Điểm bồi tụ cát thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng; mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa.

Đến hết tháng 6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi sẽ trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép khai thác đối với mỏ thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa; tiếp tục tổ chức thẩm định, trình tỉnh cấp phép khai thác Điểm bồi tụ cát thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng; mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa.