Lập quy hoạch phân khu tại Khu kinh tế Vân Phong: Ưu tiên khu vực đã có nhà đầu tư chiến lược

Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ trương tổ chức lập quy hoạch phân khu

Nhằm cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lập quy hoạch phân khu tại KKT Vân Phong, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý KKT Vân Phong tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) các khu chức năng thuộc KKT Vân Phong (gồm 19 phân khu).

Theo đó, Ban Quản lý KKT Vân Phong có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật; lưu ý thời gian, tiến độ thực hiện các đồ án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất; đồng thời, xem xét ưu tiên triển khai lập trước các quy hoạch phân khu tại các khu vực đã có nhà đầu tư chiến lược đề xuất đầu tư dự án, nhất là các dự án trọng điểm đã được ký kết Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng ban Ban Quản lý KKT Vân Phong cho biết, Ban đã có các tờ trình gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng 4 khu chức năng, gồm: Khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn (Phân khu 1, khoảng 4.929 ha); Khu du lịch núi Khải Lương (Phân khu 2, khoảng 2.150 ha; Trung tâm cảng biển, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Đầm Môn (Phân khu 3, khoảng 4.445 ha) và Khu đô thị du lịch Cổ Mã – Tu Bông (Phân khu 8, khoảng 5.386 ha).

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở chỉ xem xét thẩm định các quy hoạch phân khu xây dựng đã được UBND tỉnh có chủ trương cho phép lập và không xem xét thẩm định đối với Phân khu 3 vì chưa có chủ trương.

Theo Ban Quản lý KKT Vân Phong, UBND tỉnh đã có văn bản giao cơ quan này khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai lập các quy hoạch phân khu tại KKT Vân Phong. Để có cơ sở đẩy nhanh tiếp độ lập quy hoạch phân khu xây dựng trong KKT Vân Phong, làm cơ sở triển khai thu hút đầu tư vào KKT này, Ban đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng sớm tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Phân khu 3 và các phân khu khác theo kế hoạch của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quy hoạch 19 phân khu sẽ lần lượt được trình duyệt

Theo Tờ trình số 140/TTr-BCS ngày 7/4/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa gửi Thường trực Tỉnh ủy, có 6 phân khu sẽ được trình HĐND tỉnh trong tháng 8/2023, gồm phân khu: 1, 2, 4, 8, 17, 19. Dự kiến, UBND tỉnh Khánh Hòa trình thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch vào tháng 6/2023 và trình thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch trong tháng 9/2023.

Tiếp theo, 6 phân khu sẽ được trình HĐND tỉnh trong tháng 10/2023 (gồm phân khu: 3, 5, 14, 6, 11, 18); các phân khu còn lại sẽ được trình trong quý I và II/2024 (gồm các phân khu: 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16).

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT Vân Phong điều chỉnh thời gian thu hút các nhóm dự án, dự án ưu tiên vào KKT theo giai đoạn phù hợp.

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa bổ sung danh mục 4 khu công nghiệp ưu tiên thu hút đầu tư thuộc Phân khu 17, Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa lưu ý, kinh phí lập quy hoạch từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch (nếu có) phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

“Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định về tên gọi, quy mô, thời gian mời gọi các dự án cụ thể tùy vào tình hình thực tế; chỉ đạo các địa phương chủ động đề xuất chủ trương đầu tư các khu tái định cư và ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn 2021 – 2025 để phục vụ triển khai khu tái định cư, giải phóng mặt bằng, làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn KKT Vân Phong”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa giao nhiệm vụ cho Bán Cán sự Đảng UBND tỉnh.