Làm rõ nghi vấn chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ Trung Lương – Mỹ Thuận sai luật

Vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ Trung Lương- Mỹ Thuận
Vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ Trung Lương- Mỹ Thuận

Theo thông tin của Báo điện tử Đầu tư – Baodautu.vn, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về quá trình quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Trung Lương – Mỹ Thuận.

Sở dĩ UBND tỉnh Tiền Giang phải có báo cáo này là bởi đang xuất hiện ý kiến cho rằng, việc UBND tỉnh Tiền Giang đã tiến hành chỉ định Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành thực hiện Dự án trạm dừng nghỉ Trung Lương – Mỹ Thuận mà không qua đấu thầu là trái quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư.

Được biết, Dự án trạm dừng nghỉ Trung Lương – Mỹ Thuận được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1743/QĐ – UBND ngày 28/5/2019.

Dự án có tổng mức đầu tư là 335 tỷ đồng, có mục tiêu phục vụ nhu cầu dừng, nghỉ, ăn uống, mua sắm của hành khách và tài xế; cung ứng các dịch vụ tiếp nhiên liệu, sửa chữa, bảo dưỡng, bến đỗ cho các loại phương tiện giao thông; quảng bá các đặc sản của địa phương đến người tiêu dùng.

Vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ tại Km78+220 trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thuộc địa bàn ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, diện tích đất dự kiến sử dụng là 98.886,18m2.

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trong quá trình triển khai, Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang nhận được 3 hồ sơ đăng ký đầu tư Trạm dừng nghỉ tại lý trình Km78+220 (gồm cả 2 bên) trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận của Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành (nộp hồ sơ lúc 14 giờ ngày 13/12/2018); Công ty Xăng dầu Tiền Giang (nộp hồ sơ lúc 16 giờ ngày 18/12/2018); Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức (nộp hồ sơ lúc 14 giờ ngày 15/3/2019).

Ngoài 3 đơn vị trên, đến ngày 16/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang nhận được văn bản của Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang xin thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm cứu hộ, cứu nạn và Trạm dừng nghỉ tại các lý trình Km 52+750 và Km92+900 trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Đến ngày 4/6/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang nhận được văn bản xin đầu tư thực hiện Dự án trạm dừng nghỉ Trung Lương – Mỹ Thuận của Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang.

Do có nhiều nhà đầu tư cùng đăng ký dự án, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình giải quyết. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang phối hợp với các sở, ngành rà soát và xác định thủ tục giải quyết các hồ sơ của nhà đầu tư đã đăng ký đối với dự án.

Kết quả rà soát cho thấy, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành là đơn vị duy nhất đã chủ động tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với dân tại khu vực quy hoạch dự án  với diện tích 98.600 m2.

Theo Điều 73 của Luật Đất đai năm 2013, việc Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành chủ động tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với dân tại khu vực quy hoạch dự án để có đất thực hiện dự án được Nhà nước khuyến khích.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện để địa phương tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất là khu đất đấu giá đã được giải phóng mặt bằng hoặc đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Do dự án chưa có trong Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố. Để đưa vào danh mục dự án thì hiện còn thiếu tiêu chí phải có Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có). Mặt khác, theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang thì dự án này không thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, dự án không đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Với những lý do nói trên, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thẩm định hồ sơ dự án Trạm dừng nghỉ Trung Lương – Mỹ Thuận tại Km78+220 trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thuộc địa bàn ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang của Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành. Trường hợp hồ sơ dự án của đơn vị này không đạt mới xem xét thẩm định hồ sơ dự án của các nhà đầu tư khác với điều kiện tiên quyết là nhà đầu tư phải thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Trong quá trình thẩm định các hồ sơ, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết là chỉ có duy nhất Công ty TNHH TMDV Châu Thành là cơ bản đáp ứng các quy định hiện hành.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm dừng nghỉ Trung Lương – Mỹ Thuận tại lý trình Km78+220, ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành (Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 28/5/2019).

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện vốn đầu tư thực hiện tại Dự án mới đạt khoảng 150 tỷ đồng, đạt 44,77% /tổng vốn đầu tư đăng ký (335 tỷ đồng), chủ yếu để chuẩn bị về mặt bằng phục vụ triển khai dự án; đã san lắp mặt bằng 6,19/9,89 ha đất.

Dự án chưa triển khai xây dựng theo tiến độ đã đăng ký do chưa có đường giao thông đấu nối vào dự án để vận chuyển nguyên liệu phục vụ thi công, xây dựng. Hiện UBND tỉnh Tiền Giang đang làm thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để chủ đầu tư có cơ sở triển khai dự án theo tiến độ đăng ký (dự kiến quý IV/2023 mới có thể đưa vào trạm dừng nghỉ).