Hai thứ trưởng cùng tham gia tổ nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu giao thông

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 520/QĐ – BGTVT về việc thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông và xây dựng”.

Theo đó, căn cứ Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, một số quyết định của Thủ tướng; căn cứ Thông báo số 88/TB – CP ngày 22/3/2023 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất thực hiện Đề án khai thác thí điểm cát ngoài khơi phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, quyết định thành lập Tổ công tác gồm 28 thành viên đến từ các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các viện nghiên cứu chuyên ngành; các chuyên gia đầu ngành về vật liệu; đại diện Công ty Geleximco. Tổ công tác do ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ GTVT làm Tổ trưởng; ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng làm Tổ phó.

Tổ công tác có trách nhiệm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện của việc nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông; tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng, triển khai các nội dung chi tiết nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh  giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông  và xây dựng” gồm: phạm vi khai thác, sử dụng; yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu vật lý,  hóa, công nghệ xử lý cát nhiễm mặn, hiệu quả kinh tế kỹ thuật và bảo vệ môi  trường, xây dựng tiêu chuẩn, định mức, áp dụng thí điểm cát biển sử dụng trong  công trình dân dụng và giao thông.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm quốc tế về vật  liệu cát biển sử dụng trong công trình dân dụng và giao thông; báo cáo tổng kết đánh giá chất lượng, hiệu quả kinh tế – kỹ thuật, định  mức kinh tế kỹ thuật, công nghệ xử lý cát nhiễm mặn, ứng dụng thí điểm việc sử  dụng cát biển trong công trình dân dụng và giao thông; báo cáo, tham mưu cho Chính phủ về khả năng sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng trong công trình  dân dụng và giao thông.