Hải Dương phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công

Trong kỳ họp mới đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công được bàn bạc rất cụ thể, cân nhắc và thông qua. Căn cứ kết quả giải ngân vốn ngân sách địa phương, UBND tỉnh Hải Dương sẽ phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 – 2025; chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023 (lần 2).

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ hơn 1.286 tỷ đồng trên tổng số 2.503 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn phân bổ chi tiết nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025.

Cụ thể, cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương gần 522.2 tỷ đồng, phân bổ đủ vốn cho 6 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025 gần 764 tỷ đồng (Dự án Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc 1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng; Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc – Nam, huyện Thanh Miện…). UBND tỉnh cũng chuyển hơn 780,1 tỷ đồng sang năm 2023 để phân bổ cho dự án đầu tư. Theo UBND tỉnh Hải Dương, tổng kế hoạch vốn năm 2023 chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công là hơn 1.507 tỷ đồng.

Trong số 6 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025, riêng Dự án Đầu tư xây dựng đường vào Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc được phân bổ hơn 593 tỷ đồng, gồm đoạn 1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng và đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn. Thời gian thực hiện Dự án trong giai đoạn 2023 – 2025.

– Năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hải Dương đạt 85,5% kế hoạch vốn thanh toán.

– Năm 2023, Hải Dương đã phân bổ, giao hơn 5.800 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư (gồm hơn 4.700 tỷ đồng ngân sách địa phương và gần 1.100 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương).

Một dự án khác được phân bổ vốn từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công hạn giai đoạn 2021 – 2025 là Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, chiều dài tuyến khoảng 180 m, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2025.

Ngoài ra, có 75 dự án được đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 ở 3 cấp ngân sách (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) với tổng số tiền gần 371 tỷ đồng. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không quá ngày 31/12/2023.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành cũng như chủ đầu tư trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư. “Để nâng cao hiệu quả đầu tư công, tỉnh sẽ tập trung quản lý chặt chẽ; bố trí, phân bổ vốn cho các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và thanh, quyết toán dự án hoàn thành. Đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với tiến độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách…”, ông Hùng nói.