Dừng đầu tư Dự án thành phần đường nối thị trấn Kế Sách đến đường Nam Sông Hậu

Một đoạn đường Nam Sông Hậu qua Sóc Trăng.
Một đoạn đường Nam Sông Hậu qua Sóc Trăng.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 186/QĐ – BGTVT về việc dừng đầu tư Dự án thành phần đường nối từ thị trấn Kế Sách đến đường Nam Sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án đường Nam Sông Hậu.

Cụ thể, Bộ GTVT dừng Dự án thành phần đường nối từ thị trấn Kế Sách đến đường Nam Sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án đường Nam Sông Hậu đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1103/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2011.

“Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xác định chính xác khối lượng, giá trị đã thực hiện; hoàn tất các thủ tục thanh, quyết toán công trình và các thủ tục cần thiết để kết thúc Dự án theo quy định”, Quyết định số 186 nêu rõ.

Theo Quyết định số 1103/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2011, Dự án thành phần đường nối từ thị trấn Kế Sách đến đường Nam Sông Hậu có điểm đầu tuyến giao với ĐT.932 tại Km12+350 (lý trình ĐT.932), điểm cuối tuyến giao với đường Nam Sông Hậu tại Km39+800 (lý trình đường Nam Sông Hậu), tổng chiều dài tuyến khoảng 7,75km.

Dự án có tổng mức đầu tư: 475,653 tỷ đồng được đầu tư từ nguồn vốn của Dự án đường Nam Sông Hậu (vốn trái phiếu Chính phủ) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 2 năm, khởi công khi bố trí được vốn.

Tuy nhiên, công trình này thuộc đối tượng dừng, giãn tiến độ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và đến nay không được bố trí vốn. Hiện nay nguồn vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT cũng không cân đối vốn cho dự án này.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Dự án thành phần đường nối từ thị trấn Kế Sách đến đường Nam Sông Hậu đang trong giai đoạn thực hiện bước chuẩn bị đầu tư (Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án thành phần, thẩm tra dự án); chưa thực hiện giải phóng mặt bằng; đã nghiệm thu – thanh toán 1,9 tỷ đồng.