Đồng Tháp khởi sắc về kinh tế nông nghiệp

Du khách tham quan tìm hiểu các sản vật nông nghiệp khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trên một đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp là mục tiêu cuối cùng, Đồng Tháp đang tập trung thực hiện 25 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tạo đột phá mới cho ngành, nhất là bám sát 9 nhóm giải pháp đột phá của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn để hoàn thành các mục tiêu đề ra năm 2023 .

Ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của tỉnh đề ra, nhất là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, cần khẩn trương đề xuất chương trình hợp tác với Hiệp hội Hợp tác kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam để phát triển ngành hàng hoa kiểng, nhất là có các loại giống hoa mới để chuẩn bị cho Festival hoa sắp tới.

Về truy xuất nguồn gốc tập trung cho ngành hàng chủ lực, Đồng Tháp đang đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nông nghiệp; quản lý chặt chẽ quy hoạch vùng nuôi thủy sản, cũng như tăng cường quản lý, kiểm soát bảo vệ môi trường trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Phước Thiện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức Lễ hội Xoài cấp tỉnh và Festival Hoa năm 2023 đạt kế hoạch mục tiêu đề ra. Nhất là quan tâm hơn đến phát triển giống cây trồng, vật nuôi, đăng ký mã số vùng trồng; đánh giá dư địa, tham mưu phát triển ngành chăn nuôi, lựa chọn giống phù hợp, gắn với nhu cầu thị trường. Cùng với đó, tham mưu chính sách để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; cải tạo đất để phát triển nông nghiệp bền vững; trong các chương trình, hoạt động của ngành cần quan tâm và gắn kết với Hội quán, Tổ khuyến nông cộng đồng…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 3 tháng đầu năm nay đạt 15.614 tỷ đồng, tăng 4,13% so cùng (tương ứng tăng 618 tỷ đồng) và chiếm 31,8% kế hoạch năm, ước giá trị tăng thêm đạt 6.973 tỷ đồng, tăng 4,42% so cùng kỳ (tương ứng tăng 295 tỷ đồng), vượt mục tiêu kế hoạch quý I là tăng 4,1%.

Năm 2023, tỉnh Đồng Tháp xác định một số nhiệm vụ đột phá của ngành, tập trung vào các lĩnh vực như: đẩy mạnh chuyển đổi số; chuẩn hoá từ giống, quy trình canh tác, nuôi trồng; quy trình thu hoạch và sau thu hoạch; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết, thị trường, sản xuất an toàn, tăng tỷ lệ sản phẩm bảo quản, chế biến sau thu hoạch, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người sản xuất…