Đồng Tháp giải ngân nhanh vốn đầu tư công trình nông nghiệp, nông thôn

Nhằm đẩy nhanh vốn giải ngân cho các công trình phục vụ sản nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thống nhất lại các danh mục, vốn đầu tư và đề xuất của các địa phương trình UBND xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp đang rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án nông nghiệp, nông thôn, thống nhất với các chủ đầu tư theo dõi tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để có sự điều chỉnh kịp thời….

Khách hàng tham quan Mô hình ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch trên xoài của Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện đề nghị ngành chức năng cần thực hiện sớm việc tuyển dụng để bổ sung nhân sự trong tháng 4 tới. Đồng thời, phân công lại nhiệm vụ trong Ban Quản lý dự án để theo dõi sát sao các công trình; tăng cường kiểm tra, giải quyết vướng mắc các công trình được giao làm chủ đầu tư hoặc giao phối hợp. Nhất là chủ động phối hợp với các địa phương để giải quyết khó khăn về giải phóng mặt bằng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại tất cả dự án liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án để thực hiện hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn…

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn – đơn vị chủ đầu tư, đến cuối tháng 01/2023, Ban Quản lý dự án được phân bổ hơn 748 tỷ đồng, trong đó vốn thủy lợi phí 23,5 tỷ đồng, vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa 26,1 tỷ đồng, vốn đầu tư công do tỉnh quản lý và phân bổ 579 tỷ đồng, vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và phân bổ 120 tỷ đồng để thực hiện 16 công trình đầu tư. Giá trị giải ngân đến ngày 14/3 đạt hơn 269 tỷ đồng (36% kế hoạch).

Các công trình Ban Quản lý dự án thực hiện nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân như: Nạo vét sông, kênh, rạch, nâng cấp đê bao, kè chống sạt lở, hạ tầng phát triển nông nghiệp…